Zevk ve Tercihler

(Taste and preferences) Talebi belirle­yen temel değişkenlerden biri olup ihti­yaçların karşılanmasında elde edilmesi beklenen fayda ve bu faydanın derece­sine göre yapılan sıralamadır.