Zeyilname

(Avenant, addendum) Tek taraflı veya iki taraflı bir sözleşmeye, hesabın limi­tinin artırılması, faiz şartının değişti­rilmesi süre varsa uzatılması ve benzeri nedenlerle yapılan eklerdir. Zeyilnameler en çok sigortacılıkta kullanılır.