Zimmetine Geçirmek

(Defalcation, peculation) Bir devlet memurun görevi gereği kendisinde emanet bulunan, ya da gözetimine veya denetimine verilmiş, para, eşya ve kıymetli evrakı kendisi için alıkoy­masıdır. “Zimmet” kelimesi tek başına bir ticari işletmenin borçlarının tümü anlamına da gelir.