Zincir Mağaza

(Chain store) bir ülkenin farklı kent­lerinde aynı firma unvanı ve yönetim altında hizmet veren mağazalar zin­ciridir. Maliyetlerin düşürülmesi için satılacak malların tedarik süreci tek merkezden yürütülür. Mağazaların düzeni, satılan malların sayısı ve çalışanların uzmanlık düzey­leri birbirine yakındır.