Zorunlu Sigorta

(Obligatory insurance) Sosyal güvenlik sigortası, deprem sigortası gibi yapıl­ması zorunlu olan sigorta türüdür.