Zorunlu Tahkim

(Compulsory arbitration) Sendikala­rın grev hakkını kullanma kararı alması durumunda hükümetin grevin yapılıp yapılamayacağı, yapıldığında ise yer za­man ve işkolları itibariyle kapsamında belirlemede yetkili kılındığı durumdur.