Zorunlu Tasarruf

(Forced saving) İşçi ve memurlardan rı­zaları dışında ancak yasa gereği kesilen ve kamu hesapları içinde biriktirilen pa­radır. 1961 yılında tasarruf bonoları uy­gulaması başarısız olmuş ve 1967 yılında uygulamadan kaldırılmıştır. Subaylar­dan kesilen paralarla kurulan Ordu Yar­dımlaşma Kurumu (OYAK) varlığını sürdürmüş, ancak Memur Yardımlaş­ma Kurumu (MEYAK) girişimi başa­rısız olmuştur. 1988 yılında çıkarılan Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edilmesi Kanunu uyarınca yapılan kesintiler de zorunlu tasarruf niteliği taşımıştır. Bi­riken paralar 2003 yılında çalışanlara geri ödenmiş ve uygulama yürürlükten kalkmıştır. 2017’de getirilen zorunlu bi­reysel emeklilik sistemi ise, sistemden çıkış imkânı verildiği için tam anlamı ile zorunlu tasarruf sayılmamaktadır.