Deprem felaketinde sağlanması önerilen SGK hakları

Serbest Kürsü
Serbest Kürsü

Ahmet Metin Aysoy

SGK E BAŞMÜFETTİŞ

5510 sayılı Sayılı Yasa’nın geçici 63’üncü maddesinde yapılan düzenleme ile Manisa ilinin Soma ilçesinde 13/5/2014 tarihinde meydana gelen maden kazasında ölenlerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK)  olan her türlü borçlarının terkin edileceği, hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanmasında sigortalıya ilişkin koşulların, hak sahibi ana ve babalara ölüm gelir ve aylığı bağlanmasında yine 5510 sayılı Kanun’da artan hisse koşulu dışında aranan diğer koşullar dikkate alınmadan işlemlerin sonuçlandırılacağı, 5510 sayılı Kanun’da öngörülen primlerin eksik kısımlarının Maliye Bakanlığı’ndan Sosyal Güvenlik Kurumu’nca tahsil edileceği ayrıca, ölüm gelir/aylığı bağlanan ölen sigortalının eş ve çocuklarından birisi, eş ve çocuk yok ise kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam bir kişiye istihdam hakkının sağlanması öngörülmüştür. (SGK Genelge 2014/29)

Aynı hakların, on ilde yaşadığımız deprem felaketinde ölenlerin geride kalan hak sahiplerine de sağlanmasını öneriyoruz.

Buna göre, deprem felaketinde ölen sigortalıların hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanmasında sigortalının 1800 gün veya 5 yıldan beri sigortalı olup 900 gün prim koşulunu yerine getirip getirmediğine ve prim borcu olup olmadığına bakılmaksızın aylık bağlama işlemleri gerçekleştirilmesi hakkaniyete uygun düşecektir.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Zihinsel geviş getirmek 10 Temmuz 2024