“Finans sektöründe bilinç ve eylem dönüşümü yaşanıyor”

Didem Eryar ÜNLÜ
Didem Eryar ÜNLÜ YAKIN PLAN

VakıfBank’ın doğrudan, dolaylı ve kredi ve yatırım faaliyetlerinden kaynaklı sera gazı emisyonlarına ilişkin bilim temelli azaltım hedefl eri, 2023 yılının Haziran ayında Bilim Temelli Hedefler Girişimi (Science Based Targets initiative-SBTi) tarafından onaylandı. Böylece VakıfBank bilim temelli hedefleri SBTi tarafından onaylanan ilk Türk kamu bankası oldu. Vakıf- Bank aynı zamanda Türkiye’nin ilk karbon nötr kamu bankası.          

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “Vakıf kaynaklarıyla kurulmuş bir banka olmanın sorumluluğuyla hiçbir zaman faaliyetlerimizin sadece ekonomik sonuçlarına odaklanmadık. Bankacılık sektörünün diğer sektörlerle birebir bağlantılı olduğu gerçeğinden yola çıkarak dünyaya olan doğrudan ya da dolaylı etkilerimizi bütünsel bir bakış açısıyla ele alıyoruz” diyor.         

“Bankacılık sektörü üstlendiği finansör rolüyle tüm sektörlerin karbon nötr olma hedeflerine katkıda bulunma noktasında son derece büyük bir görev üstleniyor” yorumunu yapan Abdi Serdar Üstünsalih’den VakıfBank’ın yaklaşımını dinledim:

“3 yıl üst üste Karbon Nötr kuruluş olduk”

“Sorumlu finansman anlayışımız çerçevesinde verimlilik esaslı çevre dostu ve yenilenebilir enerji projelerine öncelik tanıyoruz. Karbon Saydamlık Projesi’nin (CDP) İklim Değişikliği Programı’nda Global A Listesi’ne girerek ‘İklim Değişikliği’ raporundaki notumuzu “Liderlik” seviyesine yükseltmeyi başarmamız bu yolda gösterdiğimiz çabaların en güzel takdiri. 2032’ye kadar 2021 yılındaki Kapsam 1 ve 2 sera gazı emisyonlarımızı 1,5 derece ile uyumlu seviyeye getirmek için yüzde 51 azaltım hedefliyoruz. Bir yıldan uzun vadeli ticari ve kurumsal kredi portföyümüzün yüzde 31.6’sı için 2027 yılına kadar sera gazı emisyon azaltımına yönelik SBTi hedefi belirlemeyi planlıyoruz. Ayrıca üç yıl üst üste Karbon Nötr kuruluş olduk. Önümüzdeki dönemde Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP FI) Sorumlu Bankacılık Prensiplerini imzalamayı hedefliyoruz. Ayrıca sürdürülebilir ekonomiye geçiş sürecini destekleyen sürdürülebilir finansman ürünlerimizin çeşitlendirilmesi ile birlikte çevresel/ sosyal kredi portföyümüzü genişletmeyi amaçlıyoruz.”        

Bankacılık sektörü dönüşümde kaldıraç rolü üstleniyor

“Finans sektörünün önde gelen oyuncuları, halihazırda mevcut portföydeki yeşil finansman ürünlerinin hacmini artırarak karbonsuz bir ekonomiye geçişi hızlandırıyorlar. Ayrıca bu alanda geliştirdikleri yeni finansman ürünleri vasıtasıyla yenilenebilir enerji projeleri, enerji verimliliği yatırımları ve çevresel altyapı projelerini destekleyerek sürecin tüm sektörler tarafından içselleştirilmesine de katkıda bulunuyorlar. Kredi verirken ve yatırım yaparken karşı tarafın çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) skorlarını da göz önünde bulunduran bankacılık sektörü, tüm şirketlerin iş süreçlerini sürdürülebilirlik odaklı yaklaşım etrafında yeniden kurgulamalarına da ön ayak olarak dönüşümde kaldıraç rolü üstleniyor. Müşterilerimizin karbon nötr operasyonlara geçişini destekleyerek söz konusu süreçte bir danışman rolü üstlenerek müşterilerimize rehberlik etmemiz de sürece pozitif anlamda katkı sağlıyor. Bankacılık sektörünün düşük karbon ekonomisine geçişi hızlandıracak enstrümanları geliştirmek, yeşil finansman ürünlerinin portföy içindeki hacmini artırmak, karbon emisyonlarını azaltan ve karbonsuz teknolojilere yatırım yapan projeleri desteklemek, çevresel ve sosyal riskleri yönetmek ve raporlayarak paydaşlarla paylaşmanın yanı sıra verilen taahhütlerin gerçekleşme durumunu da takip etme noktasında anahtar bir rol üstlenmesi gerektiğine inanıyorum. Söz konusu bu ve benzeri çalışmalar, aynı zamanda çevresel sürdürülebilirliği teşvik etmek, iklim değişikliğiyle mücadele etmek ve düşük karbonlu bir ekonomiye geçişi hızlandırma noktasında finans sektöründe yaşanan bir bilinç ve eylem dönüşümünü de temsil ediyor.” 

 Sürdürülebilir temalı sendikasyon kredileri önemli bir araç       

“Sürdürülebilir temalı sendikasyon kredilerinin finans sektöründe sürdürülebilirlik ilkelerini teşvik etmek ve desteklemek için önemli bir araç olduğuna inanıyoruz. Sektörümüzde fonlama yapısında en fazla sürdürülebilir temalı kaynağa sahip olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu kapsamda sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredimizi 2023 yılı Mayıs ayında 815 milyon dolar tutarında yeniledik. Söz konusu krediye, geçen yılın aynı döneminde gerçekleştirdiğimiz sendikasyon işleminde yer almayan 5 yeni bankayı daha dahil etmeyi başardık. Kasım ayında yüzde 100’ün üzerinde yenilediğimiz 653 milyon dolar tutarındaki sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredimize ise Avrupa’dan Amerika’ya, Çin’den İngiltere’ye dünyanın farklı coğrafyalarından geçtiğimiz dönemdeki işlemde yer almayan 15 yeni banka katılım gösterdi. Bu kredinin maliyetini de Mayıs 2023 ve Kasım 2022 dönemine göre 75 baz puan azalttık. Böylece Bankamızın ve ülkemiz bankacılık sektörünün uluslararası piyasalardaki kredibilitesini teyit etmiş olduk.” 

2023’te 131 yenilenebilir enerji projesine 5,2 milyar TL’nin üzerinde finansman desteği     

“2023 yılında toplam kurulu güç miktarı 1.515 MW olan 131 adet yenilenebilir enerji projesine 5,2 milyar TL’nin üzerinde finansman desteği sağladık. Ayrıca SADEK kapsamında 2023 yılında özellikle sürdürülebilir büyümenin en önemli yapı taşlarından olan bebek işletmelere 39 milyon TL, kalkınmada öncelikli bölgelerdeki KOBİ’lere 391,9 milyon TL, kadın girişimcilere 831 milyon TL ve deprem bölgelerine 2,9 milyar TL kredi kullandırdık.”

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar