10 ildeki enerji projeleri için acele kamulaştırma kararı

Türkiye'nin çeşitli illerinde enerji nakil hattı, lojistik merkezi ve doğal gaz dağıtım tesisi yapımı amacıyla bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
10 ildeki enerji projeleri için acele kamulaştırma kararı

Türkiye'nin çeşitli illerinde enerji projeleri kapsamında acele kamulaştırmaya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Afyonkarahisar, Aydın, Hatay, Isparta, İzmir, Kastamonu, Mersin, Osmaniye, Sivas ve Tokat'ta enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla güzergaha isabet eden taşınmazlarda elektrik dağıtım tesis yerleri mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahaları ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

İzmir, Trabzon, Tekirdağ, Kahramanmaraş, Düzce, Konya, Kayseri, Erzurum, Kırşehir ve Eskişehir'de lojistik merkezi yapımı amacıyla söz konusu alanlara isabet eden taşınmazlar ile bu kapsamda inşa edilecek enerji nakil hattı ve ulaşım yolu gibi altyapı tesislerinin yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazlar, mülkiyet şeklinde ya da daimi/geçici irtifak hakkı kurulmak suretiyle Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ Genel Müdürlüğü tarafından istimlak edilecek.

Malatya'nın Hekimhan ilçesine doğal gaz ulaştırılabilmesi için ihtiyaç duyulan doğal gaz dağıtım tesisinin yapımı amacıyla da bazı taşınmazlar tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından kamulaştırılacak.