Gemi, yat ve hizmetleri sektörü ‘Sürdürülebilirlik Eylem Planı’nı açıkladı

Türkiye İhracatçılar Birliği (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, "Bizim de daha fazla deniz taşımacılığına yönelmemiz gerekiyor. Tabii bir taraftan da bu alanda Yeşil Mutabakat’a uyum sürecini hızlandırmalıyız."  dedi.

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Gemi, yat ve hizmetleri sektörü ‘Sürdürülebilirlik Eylem Planı’nı açıkladı

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) öncülüğünde hazırlanan gemi, yat ve hizmetleri sektörüne yönelik ‘Sürdürülebilirlik Eylem Planı’ açıklandı. Eylem planı; Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB) tarafından Ticaret Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) öncülüğünde, Birlik Danışmanı Prof. Dr. Mustafa İnsel’in katkılarıyla hazırlandı.

Plan, GYHİB Yönetim Kurulu Başkanı Cem Seven’in ev sahipliğinde TİM Başkanı Mustafa Gültepe, TİM Başkan Yardımcısı Başaran Bayrak ile denizcilik sivil toplum kuruluşlarının katıldığı toplantıda kamuoyuna açıklandı.

Toplantıda konuşan Gültepe, küresel üretim ve ticaretin büyük bir değişim sürecinde bulunduğunu belirterek, sürdürülebilir üretim ve yeşil dönüşümün bu sürecin en önemli dinamiğini oluşturduğunu ifade etti.

Türkiye’nin ihracatını ve dış ticarette rekabet gücünü artırabilmesi için yeşil dönüşümün hızlı bir şekilde tamamlanması gerektiğini kaydeden Gültepe, “İki yıl önce TİM’in sürdürülebilirlik eylem planını açıklayarak ilk adımı attık. Ardından sektörlerimiz eylem planlarını oluşturmaya başladı. Yıl sonuna kadar 27 sektörümüzün tamamının eylem planları hazır olacak” ifadelerini kullandı.

Nakliye operasyonlarında deniz taşımacılığının, çevreye en az zarar veren seçenek olarak öne çıktığını söyleyen Gültepe, "Dolayısıyla  bizim de daha fazla deniz taşımacılığına yönelmemiz gerekiyor. Tabii bir taraftan da bu alanda Yeşil Mutabakat’a uyum sürecini hızlandırmalıyız. Çünkü Yeşil Mutabakat çerçevesinde deniz taşımacılığı kaynaklı emisyon da AB Emisyon Ticaret Sistemi’ne dahil edildi" yorumunu yaptı.

"Türk denizciliği yepyeni bir rotaya yelken açıyor"

Gemi, Yat ve Hizmetleri sektörünün Türkiye'nin ihracatındaki önemine değinen Gültepe,  "Dünyanın en büyük yüzen fabrika balıkçı gemisini inşa ettik. En çok balıkçı gemisi ihraç eden ülkeyiz. Dünyanın ilk uzaktan kumandalı gemisini ve elektrikli römorkörünü yaptık. Dünyanın ilk yüzer enerji gemisini ürettik. Şimdi Türk denizciliği yepyeni bir rotaya doğru yelken açıyor. Yeni rotamızın adı sürdürülebilirlik. Yeşil dönüşüm süreciyle sektörümüzü taçlandırarak, gemi inşasında marka ülke kimliğimizi daha da güçlendireceğiz." dedi.

GYHİB Yönetim Kurulu Başkanı Cem Seven de gemi ve yat inşasının, tüm dünyada ekonomik büyüme ve istihdam yaratma potansiyeliyle önemli bir sektör olduğunun altını çizerek, “Sektörümüzün sürdürülebilirlik açısında da önemli bir sorumluluğu var. Denizlerimizi, doğal kaynaklarımızı, çevremizi korumak, sürdürülebilir bir geleceği garanti altına almak hususu bütün paydaşlarımıza önemli görevler yüklemektedir” ifadelerini kullandı.

Seven, eylem planı dahilinde ortaya konulan maddelerin, çevresel, ekonomik ve toplumsal boyutları ile sürdürülebilirlik ilkesini benimsemelerinin sonucu olduğunu belirterek, “Bu eylem planları neticesinde, çevresel açıdan denizlerimizi temiz tutmayı, karbon ayak izini azaltmayı, biyoçeşitliliği korumayı, ekonomik açıdan sektörümüzün sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamayı, toplumsal açıdan da iş gücümüzü desteklemeyi, eğitim ve fırsatlar ortaya koymayı hedefliyoruz” dedi.

Seven, sözlerine şöyle devam etti: "Ülkemiz tersaneleri tüm dünyaya kaliteli, ekonomik çevreci ve müşteri isteklerine göre özelleştirilmiş gemiler ve yatlar inşa ederek ihraç etmektedir. Sektörün sürdürülebilirliği yönetişim, sosyal boyut, teknoloji ve inovasyon, ekonomi- finans ve çevresel etkiler açısından bu rapor ile analiz edilerek, sürdürülebilirlik vizyonu belirlenmiş, bu vizyonu desteklemek için stratejik hedefler oluşturulmuş, hedeflere ulaşmak için eylem planları ve hedeflere erişimin ölçülebilmesi için performans endeksleri saptanmıştır. Bu eylem planı ile gemi ve yat inşa sektörünün uluslararası rekabet edebilirlik kabiliyetinin sürdürülmesi hedeflenmektedir."

Teknoloji ve inovasyon Birlik Danışmanı Prof. Dr. Mustafa İnsel de gemi ve yat inşa sektörünün sürdürülebilirlik Eylem Planı'nın detaylarını anlattı. İnsel, mavi ekonomide yeşil dönüşüm geçirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

İnsel; gemi ve yat inşa sektörü eylem planına, ekonomik, çevresel ve sosyal etkenlerin yönetişim çerçevesinde entegre edilmiş bileşenlerinin yanı sıra, teknoloji ve inovasyonu da dahil ettiklerine dikkati çekti ve  tüm bu bileşenlerle 7 eylem planı saptadıklarını belirtti.

İnsel, "7 eylem planımız; hedefler için ortaklıklar, izlenebilirlik ve etkin iletişim, tasarım ve dijitalleşme, insana yakışır iş ve ekonomi, sanayi inovasyon ve altyapı, erişilebilir temiz enerji ile iklim eylem planlarından oluşuyor. Bu 7 ana eylem planımıza uygun, 40 alt başlıkta eylemler gerçekleştireceğiz.” dedi.