Yapay zeka alanındaki istihdamın 50 bine çıkarılması hedefleniyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2025 itibarıyla Türkiye'de yapay zeka alanındaki istihdamın 50 bine çıkarılmasını hedeflediklerini bildirdi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Yapay zeka alanındaki istihdamın 50 bine çıkarılması hedefleniyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yapay Zeka Politikaları Derneği tarafından çevrim içi düzenlenen ‘Yapay Zeka Tomorrow Summit’ etkinliğine gönderdiği video mesajda, dünyada dijital dönüşümün, yapay zeka temelinde, büyük veri, makine öğrenmesi, nesnelerin interneti, blokzincir, dijital kimlik, dijital cüzdan, dijital ikiz, artırılmış gerçeklik ve giyilebilir teknolojiler gibi alanlarda gerçekleştiğine dikkat çekti.

Sürekli gelişen yapay zeka teknolojileri sayesinde çok büyük veri kümelerinin incelenerek kayda değer sonuçlar çıkarılabildiğini ve hata payının azaltılabildiğini vurgulayan Oktay, Küresel Yapay Zeka Etki Endeksi'ne göre, yapay zekanın 2030'da dünya ekonomisinde yaklaşık 16 trilyon dolarlık bir paya ulaşmasının beklendiğini anlattı.

Oktay, ayrıca 2030'a kadar yapay zeka kullanımıyla yerel ekonomilerde yüzde 26'lık büyüme oranının beklendiğini kaydetti.

“Yerli milli yapay zeka altyapılarını artırmamız elzemdir”

Oktay, tedarik zinciri, inovasyon, tasarım-üretim optimizasyonuyla üretim süreçlerinde, metabolizma verileri üzerinden erken teşhis ya da sağlıklı yaşam önerileriyle sağlık alanında, kişiye özel finansal otomasyon sistemleriyle bankacılık işlemlerinde ve daha birçok alanda yapay zekanın tecrübe edildiğini anlatarak, orman yangınlarıyla mücadele, ekili tarım alanlarının analizi, gümrük risk analizleri, KOBİ danışmanlığı, savunma sanayisi ve sağlık destek hizmetleri gibi alanlarda ileri analitik ve yapay zeka uygulamalarının kamuda aktif olarak kullanıldığını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın her kademede eğitim müfredatını yapay zeka konularını da kapsayacak şekilde güncellediğini ve eğitici eğitimlerini tamamladığını ifade eden Oktay, üniversitelerde yapay zeka alanında programların yaygınlaştırıldığını belirtti.

Oktay, 40'tan fazla yapay zeka odaklı yüksek lisans ve doktora programı ile 30'un üzerinde üniversitede ileri analitik, yapay zeka ve robotik araştırma merkezlerinin bulunduğuna dikkati çekerek, TÜBİTAK'ın, yapay zeka ekosistem desteğiyle özel sektör ve akademiyi yapay zeka odaklı çalışmalarda bir araya getirip ortak çalışmaları desteklediğini vurguladı.

Yapay zeka ekosisteminin gelişmesi için tüm kurumların eş güdüm içinde çalıştığını anlatan Oktay, şunları kaydetti: “2025 yılı itibarıyla Türkiye'de yapay zeka alanındaki istihdamın 50 bine çıkarılmasını, ülkemizde bu alandaki lisansüstü mezun sayısının en az 10 bin kişi olmasını, uluslararası yapay zeka endekslerinde ilk 20 ülke arasında yer almayı ve yapay zeka ekosistemi ile gayrisafi yurt içi hasılaya yüzde 5 katkı sağlanmasını hedefliyoruz. Bu hedefleri kamu, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları olarak hep birlikte sahiplenmeliyiz. Yapay zeka ekosistemi olgunluk seviyesinin yükseltilmesi gayemiz, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile üniversite ve araştırma merkezlerini ve bununla birlikte özel sektörü kapsamaktadır. Ülkemizin afetlere karşı dayanıklılığını artırma hedefiyle oluşturulan 'Ulusal Risk Kalkanı Modeli' de yine teknoloji temelli, yapay zeka ile desteklenecek pek çok faktör barındırmaktadır. Afet yönetimi, iklim değişikliğinin etkilerinin bertaraf edilmesi, gıda arz güvenliği ve akıllı enerji gibi alanlarda yerli milli yapay zeka altyapılarını artırmamız elzemdir. Veriden katma değeri de birlikte üreteceğiz, teknolojik bağımsızlığımızı da birlikte kazanacağız, yapay zeka alanında daha önce yapılmamışı da birlikte yapacağız. Türkiye yüzyılı-dijitalin yüzyılı vizyonuna üretkenliği ve rekabetçiliği yüksek bir zeka ekosistemiyle güç katacağız.”