GTÜ Teknopark, 1 yılda 150 firma daha kazanacak

Gebze Teknik Üniversitesi Teknopark, sanayi ve üniversite işbirliğini artırarak, nitelikli Ar-Ge projeleri geliştiriyor. Yerli, milli, yenilikçi ürün ve hizmet Ar-Ge'si yapmak isteyen firma ve girişimcilerden yoğun talep gören GTÜ Teknopark, halihazırda 50 olan bünyesindeki firma sayısını 2022'de 200'e çıkarmayı hedefliyor.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
GTÜ Teknopark, 1 yılda 150 firma daha kazanacak

Sabiha TOPRAK

Hem ulusal hem de uluslararası ölçekteki başarılarıyla adından söz ettiren Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Teknopark, savunma, ulaşım, medikal, bio mühendislik, çevre ve kimya alanlarında faaliyet gösteren Ar-Ge firmalarına ev sahipliği yapıyor. Sektörünün öncülerinden olan yazılım, veri, belgeleme-eğitim, medikal, savunma-havacılık-uzay firma ve oluşumlarının taleplerine bağlı işbirliği ve Ar- Ge konularına odaklanan GTÜ Teknopark, 2022 yılı sonuna kadar 50’nin üzerinde olan firma sayısını 200’e çıkarmayı hedefliyor.

GTÜ Teknopark Müdürü Zübeyde Demirkapu, Teknopark hakkındaki sorularımızı yanıtladı.

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Teknoparkı’n kuruluş süreci ve faaliyetlerinden bahseder misiniz?

2018 yılı itibarıyla mevcut 500 metrekare alanda 11 Ar-Ge firmasını bünyesine katarak faaliyete geçen GTÜ Teknopark, yeni Ar-Ge ve Kuluçka ofisleri üretebilmek için çalışmalara başladı. Toplamda 172 bin 500 metrekare alana sahip Teknoloji Geliştirme Bölgesinde, Vaziyet Planı’na göre 60 bin metrekare alanda değişik ölçekte 15 farklı Ar-Ge ve Kuluçka ofis binası planlaması yapıldı. İlk etapta, sanayici ve girişimcilerin acil taleplerini karşılamak üzere, bin metrekarelik hafif çelik prefabrik Ar-Ge ofisleri imal edildi. Bunları sırasıyla 560 metrekarelik bir ofis binası, 20 bin metrekare alana yayılı Havacılık ve Uzay Kümelenmesi ve buraya ait 10 adet Ar-Ge ofis binası inşaatı takip etti. Buradaki kapasitenin 50 ayrı ofis binasına çıkartılması hedefl eniyor. GTÜ Teknopark halen, farklı metrekarelerde ofis alanlarına sahip farklı bina inşaatları gerçekleştiriyor. Bu arada, sektörlerinin global ölçekte en büyükleri arasında yer alan yazılım, veri, belgeleme-eğitim, medikal, savunma-havacılık-uzay firma ve oluşumlarının taleplerine bağlı işbirliği ve Ar-Ge konuları üzerinde çalışıyor. 2022 yılı sonuna kadar mevcut 50’nin üzerinde olan firma sayısını en az 200’lere çıkarmayı hedefliyoruz.

Teknoparkınız kuruluşundan bu yana hangi teknoloji alanlarına yoğunlaştı?

Tematik alanlarımız içinde yer alan, yazılım genel başlığı altında, finans, savunma ve güvenlik yazılımları başta olmak üzere, üretim, süreç yönetimi, denetim ve kontrol yazılımları alanlarında Ar-Ge yapan firmalarımız yoğunlukta. Savunma, ulaşım, medikal, bio mühendislik, imalat sektörü, çevre ve kimya alanlarında faaliyet gösteren Ar-Ge firmalarına ev sahipliği yapılıyor. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nın desteklediği sanayi ve sanayicinin gelişimi amaçlı ihtiyaçların karşılanmasına yönelik Tasarım Odaklı Prototip Merkezi Projesi (PROGEM) ile hibe desteği almaya hak kazandı.

Üniversite ve sanayi ile gerçekleştirdiğiniz işbirliği projelerinden bahseder misiniz?

Teknoparkımız, üniversitemizin üstün ve dinamik akademisyen alt yapısı, güçlü ve başarılı olan Teknoloji Transfer Ofisimizle ve bölgemizdeki birçok sanayi kuruluşu ve kamu kurumlarıyla, üniversite-sanayi işbirliği kapsamında nitelikli Ar-Ge projeleri geliştiriyor. Örneğin, yerel yönetimlerle ilgili, geri dönüşüm, atık yönetimi, afet zararlarının azaltılması, çevre, kimya, ulaşım, güvenlik, yazılım vb. konularda çeşitli projeler geliştiriliyor.

Bugüne kadar kaç firma Teknopark’tan yararlandı? Kuluçka Merkezi’nizden kaç firma mezun oldu?

Teknopark’tan bugüne kadar çıkan hangi ürünler ticarileşti? GTÜ Teknopark kısa zaman içinde, yerli ve milli, yenilikçi, buluşçu ürün ve hizmet Ar-Ge’si yapmak isteyen firma ve girişimcilerin yoğun talepleriyle karşılaştı. Bu bağlamda kuruluşundan kısa bir süre sonra Ar-Ge firmalarına ev sahipliği yaparak, 2,5 yıllık geçmişinde, çalışılan projeler sonunda 4 ürüne Teknolojik Ürün Belgesi aldırdı. Yeni kurulmuş ve kuruluş süreçleri devam eden bir Teknopark olarak, ekosistemde yeni olmamıza rağmen bölgemizde 30 firmamız faaliyet gösteriyor. 1 kuluçka firmamız mevcut ve faaliyetlerine devam ediyor.

İngiliz-Türk ortaklı Ar-Ge ve eğitim firması

İngilizlerin drone eğitim okulu Flyby Technology ve GTÜ Teknopark firması Fly Bvlos Technology arasında gerçekleşen Teknoloji Transferi, Sivil Drone Eğitimi ve Üretimi işbirliği hakkında bilgi veren Zübeyde Demirkapu, “GTÜ Teknopark, eğitim, öğretim, üretim ve Ar-Ge amaçlı olarak, kendi ekosistemini oluşturmak, kabiliyetini yurtiçi ve yurtdışında çeşitli alanlarda modellemek üzere Uzay ve Havacılık Kümelenmesi yapılanmasına gitti. Fly Bvlos Technology, belirtilen amaç ve hedefl ere yönelik çalışmalar yapan, İHA 2, İHA 3, kategorisinde uluslararası uçuş brövesi sertifikasyon vermeye yetkili İngiliz-Türk ortaklı Ar-Ge ve eğitim firmasıdır. Drone Park adıyla oluşturduğumuz alanda bungalov tipi sayısı 50’yi bulacak Ar-Ge ofisleri, laboratuvar, bakım, servis, idame hangarı, uçuş, yer idare, kontrol kulesi, insansız sistemler özel pisti, eğitim ve idare binası bulunuyor” diye konuştu.

Firmalara 5 modülde danışmanlık yapılıyor

TÜBİTAK, KOSGEB, İŞKUR, bakanlıklar, belediyeler, OSB’ler ve Avrupa Birliği gibi kurumların yanı sıra, NATO, Milli Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı ve bağlı vakıf şirket ve fabrikaların proje desteklerinden bahseden Zübeyde Demirkapu, “Firmalarımıza teknoloji Transfer Ofisimiz tarafından 5 modül de, idari, mali, hukuki, teknik ve danışmanlık hizmetleri veriliyor. Yeni mali destek programları ve yasal düzenlemelere bağlı olarak muhtemel talepler göz önünde tutulmak suretiyle girişimci, yatırım, yatırımcı destek fonları oluşturma çalışmaları sürdürülüyor” ifadesini kullandı.