1923-2023 İhracatı

Şefik ERGÖNÜL
Şefik ERGÖNÜL İHRACAT SOHBETLERİ

Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladık…

Tablo 1'de, 2023 yılından itibaren aşamalı olarak yıllar içerisindeki ihracatlarımızın artış eğilimini veriyorum.

TİM verilerine göre Eylül 2023 itibariyle geçmiş 12 aylık ihracatımızın 253,5 milyar ABD Doları olmasına bakarak 2023 yılı toplam ihracatımızın da bunun üzerine çıkmasını beklediğimizi düşünürsek, Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana ihracat rakamlarımızın yaklaşık 5000 kat arttığını görebileceğiz.

Bütün bu göstergeler bizleri oldukça memnun etse de Türkiye ihracatının hak ettiği değerlere erişerek olması gereken yerlere gelebilmesi için, ihracatın yurt sathına ve KOBİ'lere daha fazla yayılması gerektiğini düşünüyorum.

Tablo 2'de de görüldüğü üzere, Türkiye ihracatında son 7 yıl içerisinde değer olarak yükselişler yaşansa da ilk 1000 ihracatçı analizi dilimlerinde yer alan firmaların toplam Türkiye ihracatındaki payları, 2022 ve 2023 yılları dışında çok da fazla değişmemiş ve kümeler arasında çarpıcı kaymalar olmamış.

Ancak tüm bu yıllar içerisinde Türkiye ihracatının yarısından fazlasının hep ilk 1000 ihracatçı tarafından yapılıyor olması ve 2022 yılında da bu oranın % 63,68 gibi bir seviyeye gelmesi, KOBİ’lerin ağırlıkta olduğu bir ülke için düşünülmesi gereken bir endişe unsurudur.

2022 yılında ihracat yapan firma sayısının 114 bin gibi olduğunu düşünürsek ve bundan ilk 1.000 ihracatçıyı çıkardığımızda geriye kalan 113 bin ihracatçının Türkiye ihracatından aldığı payın % 36,32'sini yapıyor olması bence üzerine eğilinmesi ve nedenleri incelenmesi gereken önemli bir konu.

Üstelik Türkiye KOBİ'lerinin toplam işletmelere oranı % 99’un üzerinde ise…

Eğer Türkiye ihracatının artması ve bu artışın da süreklilik kazanması isteniyorsa ki bundan hiç kuşkum yok, KOBİ'lerin ihracat yeterliliklerinin arttırılması gerek şarttır.

Zira sayısal olarak fazla olsalar da değer olarak ihracatları yüksek olmayan kesimin ihracatlarının arttırılmasında yaşanacak her başarı, toplam ihracatımıza çok ciddi katkılarda bulunacaktır.

Bu konuda üzerine gidilmesi gereken konu, "Dış Ticaret" konusunda eğitim veren kurumlarımızın, dış ticaret piyasasında gerçekten iş yapabilecek nitelikte insanlar yetiştirebilmesi için yeniden düzenlenmeleridir.

Ayrıca ihracatçılarımızın iğneyi kendilerine çuvaldızı başkalarına batırmaları halinde ve tecrübeli elemanları birbirlerinden transfer edeceklerine, ciddi staj programları ile gençlere yönelip onları hazırlasalar, nitelikli eleman sorunlarımız kısa bir sürede çözülecektir.

Yıllar içerisinde birçok Anadolu sanayicisi ile yaptığımız çalışmalarda, eleman konusunda çok yakınma duymuş ancak bunun içinde, yerel ortamdan bulabildikleri elemanlara atıfta bulunarak, "Mevcut kumaştan bu elbise çıkıyor" şeklinde tevekkül ifade edilmiştir.

Zira oralara büyük şehirlerden eleman gitmesi çok zor olmakta, gidenler oralarda kalmamakta ve oralarda bulunan elemanların nitelikleri de yetersiz kalmaktadır.

Ordunuzu en son teknolojilerle donatsanız bile onları kullanabilecek insan kaynağınız yok ise başarı sizden hep uzakta olacaktır.

500 milyar ABD doları ütopik bir hayal değil amma KİM YAPACAK?

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Hatay, Memleketim… 06 Şubat 2024