Aşırı övgü mobbing olur mu?

Hakan OKAY
Hakan OKAY Helikopter Bakışı

“Övgü” bir kişiyi veya durumu olumlu ifadelerle anmak, takdir etmek anlamına gelir. Günümüzde övgü için “Güzelleme” diye bir tanım da sıklıkla kullanılmaktadır. Ayrıca, bir kişinin veya durumun olumlu yönlerini abartarak anlatmak ve övmek “Methetme”, olduğundan daha üstün veya değerli göstermek “Yüceltme” olarak da tanımlanmaktadır.

İş dünyasında normal övgüden daha yoğun ve abartılı şekilde bir kişiyi veya durumu övmek “Abartılı Övme”, samimi olmadan bir çıkar elde etmek amacıyla bir kişiyi sürekli övmek ve “Yağcılık” yapmak da “Pohpohlama” olarak ifade edilmektedir.

Mobbing, ise bir kişiyi işyerinde sistematik bir şekilde rahatsız etmek, küçümsemek veya dışlamak anlamına gelmektedir. Aşırı övgünün mobbing sayılıp sayılmayacağı, bu övgülerin niyetine ve sonuçlarına bağlıdır.

“İyi Niyetli Aşırı Övgü”, eğer bir kişi samimi bir şekilde ve iyi niyetle diğerini övüyorsa, bu genellikle mobbing olarak kabul edilmez. Ancak, aşırı övgü bile bazen kişinin üzerinde baskı oluşturabilir ve rahatsızlık verebilir.

“Manipülatif veya Pasif Agresif Övgü”, eğer övgüler manipülatif bir amaç taşıyorsa, yani kişiyi yanıltmak, küçük düşürmek veya başkaları tarafından kıskanılmasına yol açmak amacıyla yapılıyorsa, bu durumda mobbing olarak değerlendirilebilir. Özellikle, kişinin performansını düşürmek veya iş yerindeki itibarını zedelemek amacıyla yapılan aşırı övgüler, mobbingin bir türü olarak görülebilir.

“Sosyal Dinamikler ve Algı”, övgülerin nasıl algılandığı ve sosyal dinamiklerde nasıl bir rol oynadığı da önemlidir. Eğer övgüler kişinin iş ortamında dışlanmasına, başkaları tarafından kıskanılmasına veya baskı altında hissetmesine yol açıyorsa, bu durumda aşırı övgü bir mobbing aracı olabilir.

Bazen yöneticiler, çalışanları kontrol etmek veya manipüle etmek amacıyla aşırı övgüye başvurabilirler. Bu, kişinin gerçek performansının göz ardı edilmesine ve iş yerinde stres yaşamasına yol açabilir. Böyle durumlar da mobbing olarak kabul edilebilir.

Sonuç olarak, aşırı övgünün mobbing sayılıp sayılmayacağı, niyet, bağlam ve sonuçlara bağlıdır. Eğer aşırı övgü, kişiyi rahatsız edici, manipülatif veya dışlayıcı bir şekilde kullanılıyorsa, mobbing olarak değerlendirilebilir. Bu tür durumlarla karşılaşıldığında, iş yerindeki durumu gözlemlemek ve gerekirse profesyonel yardım almak önemlidir.

 

 

 

 

 

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
İletişimde "empati" 08 Temmuz 2024
Bayram ekonomisi 17 Haziran 2024
Hackathonlar artmalı 10 Haziran 2024
Kişisel Marka Olmak 27 Mayıs 2024
Markalaşma ve Mantra 13 Mayıs 2024