B Corp ağına katılan kurumlar yatırım almak konusunda çok daha etkin ilerleyecek

Serbest Kürsü
Serbest Kürsü

Olcay Silahlı

Fazla Kurucu Ortak ve CEO

B Corp kurumların mevcut hedeflerini ve iş modellerini gözden geçirmesine ön ayak olan sertifikasyon ağı bu anlamda bir teşvik sağlıyor ve kurumları çevresel ve sosyal sürdürülebilirliği işleyişlerine entegre etmeleri için yol göstericilik rolünü üstleniyor. Küresel bir sertifikasyon olan B Corp; B Lab ismi verilen tarafsız bir topluluk tarafından yönetiliyor ve kurumların finansal değerlerine ek olarak çevresel ve sosyal performanslarını değerlendiren ve çalışanları, müşterileri, içinde bulunduğu toplum ve çevre gibi perspektiflerden yarattığı etkiyi hesap verebilir şekilde paylaşmalarını bekleyen bir yapıdan oluşuyor. Bu doğrultuda sadece Dünya’nın en iyi kurumlarını değil, dünya için de en iyi kurumları belirliyor. Şu anda 80’den fazla ülkeden 6400’ün üzerinde kurum bu sertifikasyona sahip ve Türkiye’den 6 kurum da bu ağda yer alıyor.

 

İlk değerlendirme sürecinde 80 puanın üzerinde bir sonuç alınmalı

Kurumların çevresel, sosyal ve finansal etkilerini bütünsel bir şekilde ele alan B Corp; sürece dahil olan kurumların B Impact Assessment ismi verilen bir standart setini yüksek ölçüde karşılamasını bekliyor. Bu set yönetim, çalışanlar, komünite, çevre ve müşteriler olmak üzere 5 ana başlıkta 200’ün üzerinde soru içeriyor ve şirketin içinde bulunduğu coğrafya ve endüstri, şirket boyutu ve profili gibi farklı başlıkları da inceiyor. Bu kapsamlı değerlendirme süreci kurum içi birçok çalışanın bir araya gelerek katılımcı bir yaklaşım ile çalışmasını gerektiriyor. İlk değerlendirme sürecinde 80 puanın üzerinde bir sonuç alan kurumlar doğrulama sürecine adım atmış oluyor ve B Corp tarafından atanan analist ile görüşmelerine başlıyorlar. Sonucu doğrulanan şirketler B Corp sertifikasını almış oluyorlar.

 

Uzun vadeli yatırımlara ve yaratılan etkiye odaklanılmalı

B Corp sertifikasını bir kez almış olmak sürecin tamamlandığı anlamına gelmiyor, kurumlar 3 yılda bir yeniden değerlendirilerek çalışmalarını yeniden belgelendiriyorlar. Uzun ve detaylı değerlendirme süreci sonunda bu ağa katılan kurumlar; sadece kar odaklı değil, Dünya’nın iyiliği için çalıştıklarını ve içinde bulundukları toplum ve çevre için etki odaklı çalışmalar düzenlediklerini de şeffaflıkla kanıtlamış oluyor. Bu kurumlar sadece hissedarlarının çıkarlarını değil, tüm paydaşların iyiliğini gözetiyor ve uzun vadeli yatırımlara odaklanarak çalışıyor; başarılarını elde ettikleri gelir ve karlılık ile değil, yarattıkları etki ile ölçüyorlar.

Buna ek olarak dünyanın iyiliği için ihtiyaç duyulan dönüşümün sağlanması adına değer zincirinin tüm paydaşlarının kolektif hareket etmesi ve fayda odaklı ortaklıklar oluşturması gerektiği yadsınamaz bir gerçek. Bu doğrultuda B Lab ağı, kurumları etki odaklı çalışmaya teşvik ederken ağa katılan kurumlara güçlü bir birliktelik alanı da sağlıyor.

B Corp ağına katılan kurumlar finansal destek bulmak konusunda etkin ilerliyor

B Corp sertifikasyonu; çevresel ve sosyal sürdürülebilirliği işleyişlerine entegre eden kurumları belirleyerek yatırımcılar için kritik bir yere sahip olan çevresel ve sosyal performans metriklerini de kurumlar için görünür kılıyor. Bu sayede bu metriklerin yatırım kararlarını yüksek ölçüde etkilediği günümüzde, B Corp ağına katılan kurumlar finansal destek bulmak ve yatırım almak konusunda çok daha etkin ilerleyebiliyor.

 

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Gölge TÜİK 17 Temmuz 2024
Apple AI, AB’ye karşı 16 Temmuz 2024