Borusan’dan “i3” stratejisi: İklim, insan, inovasyon

Didem Eryar ÜNLÜ
Didem Eryar ÜNLÜ YAKIN PLAN

“i3 olarak adlandırdığımız iklim, insan ve inovasyon stratejimiz doğrultusunda, sürdürülebilirliği iş süreçlerine entegre ederek faydayı sistematik hale getiriyoruz” diyen Borusan Holding İnsan, İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Nursel Ölmez Ateş, “Yeşil dönüşümü iklim odağımızla, toplumsal dönüşümü insan odağımızla ve dijital dönüşümü de inovasyon odağımızla bağdaştırabiliriz” yorumunu yapıyor.

Sürdürülebilirlik çalışmalarına 2006 yılında UN Global Compact imzacısı olarak başlayan Borusan Grubu, bu sene 80. yılını kutluyor ve 200 yıllık bir kurum olma hedefi ile ilerliyor. Borusan Holding İnsan, İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Nursel Ölmez Ateş, “200 yıl sonra da var olmak istiyorsak sürdürülebilirlik konusunda önemli adımlar atmamız gerekiyor. Böyle bir amaca sahip olmak yeterli değil. Çevremize, paydaşlarımıza, iş ortaklarımıza ilham vermeye, onları da sürdürülebilirlik yolculuğumuza dahil etmeye çalışıyoruz” diyor.

Şirket bugün, sürdürülebilirliği iş stratejisinin önemli bir unsuru olarak görüyor ve iklim, insan ve inovasyon odak alanlarında çalışmalarını sürdürüyor. “i3 olarak adlandırdığımız iklim, insan ve inovasyon stratejimiz doğrultusunda, sürdürülebilirliği iş süreçlerine entegre ederek faydayı sistematik hale getiriyoruz” diye ekliyor. Nursel Ölmez Ateş ile Borusan Holding’in “i3” stratejisini konuştuk.

Üçüz dönüşüm

 “Borusan Holding olarak, sürdürülebilirliği kapsayıcı bir şekilde ele alıyoruz. Dünyada yaşanan üçlü dönüşümün benzerini biz de hayata geçiriyoruz. Yeşil dönüşümü iklim odağımızla, toplumsal dönüşümü insan odağımızla ve dijital dönüşümü de inovasyon odağımızla bağdaştırabiliriz. İklim odağımızda 2030 yılına kadar emisyon azaltım projeleri geliştirerek karbon emisyonlarımızı azaltmayı, CBAM gibi yeni düzenlemelere uyumlu emisyon ölçüm, takip ve raporlama mekanizmalarını kurmayı amaçlıyoruz. Su geri kazanım oranlarımızı artırmak ve su kaynaklarımızı koruyacak projeler geliştirmek, doğal kaynaklarımızı korumak için döngüsel ekonomi yaklaşımını benimsemek ve atıklarımızı azaltarak geri dönüşüme katılmalarını sağlamak da ana hedeflerimiz. İnsan odağında en çok tercih edilen ilk 10 işveren arasında yer almayı, sürdürülebilir bağlılık skorunu yüksek tutmayı, saha ve fabrika kadın çalışan oranında yüzde 10’a ulaşmayı, kadın lider ve ofis çalışan oranında yüzde 40’a ulaşmayı amaçlıyoruz. Yeşil dönüşüme paralel olarak bu alanda ihtiyaç duyulacak yeteneklerin kazandırılması için çalışmalar yürütüyoruz. İnovasyonu iklim ve insan boyutlarındaki dönüşümümüz için bir kolaylaştırıcı, kaldıraç olarak görüyoruz. Döngüsel ve karbonsuz iş ve hizmet modelleri geliştirme, girişimcilik ekosistemi iş birlikleri ile sosyal ve çevresel fayda sağlamayı amaçlıyoruz. Birleşmiş Milletler’in kabul ettiği 17 sürdürülebilir kalkınma amacı var. Biz, 17 amaca dolaylı yoldan, 10 amaca ise doğrudan hizmet ediyoruz.”

İnsanlık tarihinin karşılaştığı en büyük meydan okuma iklim krizi ve karbonsuzlaşma

 Birçok uzmana göre, insanlık tarihinin karşılaştığı en büyük meydan okuma olan iklim krizi ve karbonsuzlaşma, bugün temel konumuz olan işgücü ve yetenekler konusunda da çok belirleyici. Temel değişim ve dönüşüm dinamiklerini ve birbirleriyle olan etkileşimlerini anlamak, işgücü ve yetenekler konusuna daha yakından bakmamızı da gerektiriyor. Yetkinliklerin dönüşümü veya yeni yetkinliklerinin kazandırılması, hiç kuşkusuz bu mega dönüşüm sürecinin en önemli ayağı. Genç çalışanlar, dijital dünyanın içine doğdular; dolayısıyla süreç ve değişimi çok daha kolay kavrayabiliyorlar. Ancak yetkinliklerin dönüşümünde bir başka önemli başlık olan karbonsuzlaşma ne genç ne de daha tecrübeli çalışanlar açısından kolay kavranabilecek bilgi-yaklaşım odağı değil. İklim krizi gözümüzün önünde, hayatımızın içinde gerçekleşiyor ancak onun kök nedenleri ve sonuçlarını kavramak için bugüne kadar öğrendiklerimizin, eğitimlerimizin ve tecrübelerimizin ötesine geçmek, onları belki ters yüz etmek gerekiyor. Konuya Borusan penceresinden bakacak olursak insanı odak alanına alan, değer veren, insan sayesinde başarıya inanan bir yaklaşımımız var. Yetenek konusunu sürdürülebilirlik alanlarımız olan iklim, insan ve inovasyon başlıklarından insan odağı altında ele alıyoruz.”

Yeşil becerilere talep artıyor

“LinkedIn, yaklaşık 800 milyon üyesiyle (2022 raporuna göre), küresel iş gücündeki değişimi yakından takip ediyor. LinkedIn’in Global Green Skills 2023 Raporu’na göre, 2015’ten 2021’e kadar, platformdaki yeşil yeteneklerin payı yüzde 9.6’dan yüzde 13.3’e yükseldi. Bu, sadece altı yıl içinde yüzde 38.5’lik bir artış demek. Bu artış, yeşil becerilere olan talebin sadece belirli sektörlerle sınırlı olmadığını, genel bir eğilim haline geldiğini gösteriyor. Borusan Akademi çatısı altında hayata geçirdiğimiz gelişim programlarımız ve aldığımız aksiyonlar ile odak alanımıza liderlik gelişimini ve yetkinlik gelişimini koyuyoruz. Çalışma arkadaşlarımızı sadece bugünün ihtiyaçlarına ve gerçekliğine değil, aynı zamanda geleceğin dünyasının gerekliliklerine de hazırlamanın, Borusan’ın 200 yıllık bir kurum olma vizyonuna giden yolda atacağımız en önemli adımlardan biri olduğuna inanıyoruz. Liderlik Fakültesi programımız ile de, Borusan Grubu’nun yüksek performans ve potansiyele sahip, yetenek havuzunda yer alan, Future Leader çalışanlarına modüler bir gelişim yolculuğu sunarak çok boyutlu liderler yetiştirmeyi amaçlıyoruz.”

 

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar