Gayrimenkulde kartlar yeniden dağıtılıyor, alışkanlıklarımız ve edindiğimiz ezberler bozluyor

Serbest Kürsü
Serbest Kürsü

Serkan Kumdakcı

TÜSİAV Vergi Platformu Başkanı

Meclise sunulması beklenen yeni torba yasa teklifi ile gayrimenkul sektöründe yeni bir dönemin başlayacak. Gayrimenkul, taşınmaz yani ev arsa alımında yıllardır süren alışkanlıklarımız ve edindiğimiz ezberler bozluyor. Bu hafta veya en geç bayram öncesi TBMM’ye sunulması beklenen yeni torba yasa teklifinde yer alan düzenlemeler oldukça ciddi boyutta bir kesimi ilgilendiriyor. Yani gayrimenkul sektöründe ezberler bozuluyor ve kartlar yeniden karılacak;

Konuya şirketler açısından bakacak olursak daha önce 14/7/2023 tarihli 7456 sayılı Yasa ile 15/7/2023 tarihinden geçerli olmak üzere taşınmazların 2 yıl aktifte tutulması şartı ile satılan gayrimenkullerden elde edilen ve Kurumlar Vergisi Kanunu 5-1/e bendinde yer alan istisna oranı yüzde 25’e düşürülmüş ve KDV istisnası kaldırılmıştı.

Şimdi ise yapılması planlanan düzenleme tamamen gerçek kişileri yani piyasada alım satım yapan tüm insanları ilgilendiriyor.

Tapuda gerçek değer üzerinden alım satım

Ev ve arsa gibi taşınmazların alım satımında harç ve gelir vergisinin tam olarak alınması için halihazırda sadece yabancılara uygulanan zorunlu ekspertiz raporunun tüm satışlarda uygulanması gündeme gelecek. Bu şekilde tapuda yapılan tüm işlemlerde gayrimenkul ekspertiz raporu beyan etmesi zorunlu olacak. Ülkemizde 2023 yılında 2 milyon 950 bin gayrimenkul satışı yapıldığı dikkate alındığında hali hazırda bu sistemde çalışabilecek ekspertiz firma sayısının yeterli olup olmadığı şimdiden tartışma konusu olmaya başladı.

5 yıl geçtikten sonra satılan gayrimenkullerin durumu

“Hazihazırda mevcut düzenleme Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 80’inci maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi uyarınca, ivazsız iktisap edilenler hariç, taşınmazların iktisap tarihinden başlayarak 5 (beş) yıl içerisinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar, 87 bin TL’yi geçtiği takdirde değer artışı kazancının konusunu oluşturmaktadır. Yani 5 yıllık süre geçtikten sonra satışı yapılan gayrimenkuller üzerinden elde edilen kazançlar herhangi bir beyana tabi değildir. Yapılması düşünülen düzenleme ile 5 yıllık süre sonrası satılan gayrimenkullerden de artan oranlı tarife üzerinden vergi alınması gündeme alınacak. 

Kiralarda uygulanan 33 bin TL istisnada durum ne?

Mevcut durumda binaların konut olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen hasılatın 2024 yılı için istisna tutarı 33 bin TL’si gelir vergisinden istisna uygulanmaktadır.
Konut kira geliri elde eden kişilerin, yıllık olarak tespit edilen istisna tutarının altında kira geliri elde etmeleri halinde bu gelirleri için beyanname vermesine gerek bulunmamaktadır.

Yapılması düşünülen düzenleme ile istisna tutarı kaldırılacak ve tutarı ne olursa olsun tüm kira gelirleri beyana tabi olacak. Yani Kirası 5 bin TL olan evin vergisi 4 binden 9 bine, 15 bin TL olan evin vergisi 20 binden yaklaşık 30 bine çıkacak.

 

 

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
İmalat sanayisinde daralma 24 Haziran 2024