Kadın istihdamında yöntem sorunu var

Şeref OĞUZ
Şeref OĞUZ ÖNERİ - YORUM

Belki hala tek tük vardır ama kimse çıkıp “kadın çalışmasın, evde otursun” demiyor ki… Sorun, kadını işgücüne katma fikrini hayatla ilişkilendirecek yeterli araçları üretememekte yatıyor. Meclis’teki kadın vekil oranının  %17,4’e çıkması, kadınların toplumsal alandaki temsil ve üretkenliği sürecinde bizler için; umut verici bir gelişme…

Peki, madem işler (yavaş da olsa) yolunda ise benim derdim nedir? Dert şu ki; “kadınlar da kariyer yapsın” demesi kolay… Zor olanı, kadınları işgücüne katmak için somut adımlar atabilmek… Zira 20 yıl önce her 3 kadından biri çalışırken bugün her 4 kadından biri çalışıyorsa, bu durumu nasıl izah edeceğiz?

NİYET VE SAMİMİYET SORUNU

Kadını istihdamı konusu ne zaman gündeme gelse, bunun gereğine inanmış biri olarak “12 silindirli Ferrari’nin 6 silindirini atıl bırakma” benzetmesini yapar dururdum. Fakat kadını iş hayatına katmanın, “niyet sorunu”ndan öte, bir “yöntem sorunu” olduğunu, daha derinden anladım.

İş-Kur’un kadın istihdamını destekleme operasyonunu alkışlıyorum. Ancak yönteme dair sorunu tartışmadan; işin esasına çözüm getiremeyiz. İstihdamda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği üzerine yapılan çalışmalar, bu yöntem sorununu daha da belirgin hale getiriyor.

İKİ SORU İKİ CEVAP

Eşitliğe giden yol nereden geçiyor?

Uzmanlar, kadının işgücüne katılımını tartışırken temel bir noktaya vurgu yapıyor; iş yaşamında eşitliğe giden yol, ev içinde eşitlikten geçiyor. Toplumdaki cinsiyet odaklı rol dağılımı, kadını işgücüne daha aktif katabilmenin doğal bazı sınırlarını oluşturuyor. Fakat sorun, “doğum vs gibi” bu doğal sınırların ötesindeki kültürel bariyerlerin varlığında düğümleniyor.

Ücret eşitsizliği nasıl giderilir?

1-İş ve aile sorumluluklarının uzlaştırılması, 2-kadınların istihdama katılımının artırılması, 3-kadınların temel hakkı olan gelir karşılığı çalışma hak ve özgürlüklerinin tanınması ve 4-kadın-erkek eşitliğinin sağlanması için sosyal mutabakat sağlanması... En ileri toplumlarda dahi erkeğin 100 birim kazandığı yerde kadına 80 birim ödeniyorsa, ücret eşitliğinde alınacak daha nice yıllar var olduğu bir gerçek.

NOT

KADIN YOKSA YARIN YOK

Kadını dışarıda bırakan hiçbir sistem; sürdürülebilir olamaz. İster istihdam alanında olsun, ister eğitim sahasında; kadın yoksa yarın da yoktur. Eğitimden örnek vereyim; bir erkeği eğitirsen bir insanı eğitmiş olursun. Ancak bir kadını eğitirsen, bir kuşağı, nesli eğitmiş olursun.

Kadına yönetimde yer vermek, başka bir gelişim alanı sunuyor bize… Yönetimde kadın farkı: 1- kadını dışlayan yönetim başarılı olamıyor, 2-yönetiminde %30 kadın olan kolay batmıyor, 3-iflasla karşılaşma 5 kat düşüyor, 4-riskli karar alırken 4 kat daha başarılı ve 5-yönetimde kadın eşitliği sağlanabilirse dünya gelirine 12 trilyon $ ilave katkı getireceği hesaplanıyor.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
24 saatlik dogfighting 15 Nisan 2024
Bayram, yoksula da gelir 09 Nisan 2024