Sektöre rekabet avantajı yaratacak devlet teşvikleri mutlaka takip edilmeli

Serbest Kürsü
Serbest Kürsü

Gökhan EROL

İnovakademi Kurucu Ortağı

Ticaret Bakanlığı ihracat ile ilgili devlet politikalarını yönetmekte olup, ihracata yönelik devlet destekleri konusunda ülkemizdeki en yetkili kurumdur. Özellikle son yıllarda Hizmet İhracatı konusunu da destek kapsamına almıştır. 2022 senesinde ise destek çeşitliliği bakımından atılım yılı olduğunu söyleyebiliriz. Halen şu sektörler desteklenmektedir:

■Sağlık ve Spor Turizmi

■E-İhracat

 ■ Bilişim

■Fuarcılık

■Eğitim

■Kültürel ve Yaratıcı Endüstri Hizmetleri

■Yönetim Danışmanlığı

■Yeşil Hizmetler

■ Lojistik ve Taşımacılık

■Gayrimenkul

■ Tesis Destek Hizmetleri

■Gemi Klaslama

■ Patent Danışmanlığı

■Uygunluk Değerlendirme

■Uluslararası Hukuki Danışmanlık

Bugünkü yazımızda ise lojistik sektörü desteklerinden bahsedeceğiz.

Lojistik teriminin sözlük anlamına bakacak olursak; “Askerlik bilgisinin, savaş sırasında ya da askeri bir yürüyüşte ordunun yiyecek içecek sağlama, sağlık ve haberleşme hizmetleri, yol koşulları vb. yönlerinden en etkili durumda bulundurulması amacını güden çalışmaları bir araya getiren bölümü.” şeklinde tanımlayabiliriz. Lojistik kavramı askeri ihtiyaçlardan doğmuş olsa da günümüzde Tedarik Zinciri Yönetimi kavramının ayrılmaz parçası olmuştur. Modern lojistikte 3. Parti, 4. Parti, Tersine Lojistik; JIT vs kavramlar sektörde kendine yer bulmuştur. Lojistik kavramı yıllar önce kamyonculuk, nakliye ve taşımacılık şeklinde anlaşılsa da zamanla önemi anlaşılarak bir bilim dalı olmuş ve üniversitelerde bölümleri açılmıştır.

Bu yazıda, lojistik sektörü için yeni yayınlanan destek programlarına göz atacağız. Size her bir destek kalemi için genel bir bakış sunacağız ve başvurmak için ne yapmanız gerektiğini anlatacağız. Dolayısıyla, destekleri ilk defa duymuş olsanız bile alternatif finans kaynağı olarak da düşünebileceğiniz bu desteklerle stratejik planlama yapabileceksiniz.

LOJİSTİK DESTEKLERİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

Lojistik sektörüne yönelik devlet desteklerinden Türkiye’de yerleşik lojistik ve taşımacılık hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren şirketler ve Bakanlığın uygun gördüğü diğer kuruluşlar yurt dışına yönelik faaliyetleri kapsamında desteklenir.

Bu desteklerden yararlanabilmek için yararlanıcıların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

Hizmet İhracatçıları Birliği’ne üye olması, Son 2 takvim yılında; lojistik ve taşımacılık hizmetlerine ilişkin faaliyetlerinin yıllık ortalama cirosunun en az 25.000.000 (yirmi beş milyon) TL olması,

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınmış uluslararası yük taşımacılığı hizmetlerine ilişkin faaliyet belgesi/ruhsat/çalışma izni vb. belgeye sahip olması,

Türkiye’de fiziksel ofis sahibi olması.

Bu şartları taşıyan ve TTK göre kurulmuş olan tüm şirketler bu desteklerden eşit oranda faydalanabilmektedir.

Lojistik sektöründe faaliyet gösteren şirketler bu desteklerden Ticaret Bakanlığının düzenlemiş olduğu mevzuatlar çerçevesinde müracaat ederek faydalanabilirler. Ayrıca konuyla ilgili hizmet veren danışmanlık şirketleri ve uzmanlara danışarak desteklerden yararlanmanın en doğru yol olacağını da unutmamak gerekir.

LOJİSTİK DESTEKLERİNİN AMACI NEDİR?

Devlet desteklerinin amacı nedir? Bu soruya cevap ararken, Ticaret Bakanlığı’nın iki ana hedefi olduğunu hatırlamalıyız. Bunlardan birincisi, üretimde daha verimli ve etkin olmaktır. İkincisi ise, kendi ürettiği mal ve hizmetleri dışarıya ihraç etmektir.

Devlet desteklerinin başlıca amacı, ise bu iki ana hedef doğrultusunda şekillenmektedir. Lojistik ve taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin küresel rekabet ortamında ayakta kalabilmeleri için gerekli olan finansal imkanlardan maksimum şekilde faydalanmaları önemlidir. İhracatçılarımız, devlet desteği almadan da ihracat yapabilirler. Ancak devlet desteği alarak yaptıkları ihracat faaliyetleri, daha rekabetçi bir ortamda gerçekleşeceği muhakkaktır. Aynı şekilde ihracatçılarımızın yüklerini alıcılara ulaştıran, depolanmasını ve tedarik zincirinin aksamadan işlemesi için hizmet veren lojistik ve taşımacılık sektörünün alacağı devlet desteğiyle rekabet avantajı sağlaması mutlaka itekleyici güç olacaktır. Global krizin önemli gündem olduğu bu günlerde uluslararası rekabet açısından destekler çok önemlidir

LOJİSTİK DESTEKLERİ HANGİ KONULARI KAPSAMAKTADIR?

Destekler lojistik sektörünün gereksinimleri düşünülerek planlanmıştır. Destekler ve oranları tek tek inceleyelim:

1- Tescil ve Koruma Desteği:

Yıllık %50’si 600.000 TL

2-Pazara Giriş Belgeleri Desteği:

Yıllık %50’si 1.800.000 TL

3-Kira Desteği:

Yıllık %50’si 720.000 TL (birim başına)

4-Reklam ve Tanıtım Desteği:

Yıllık %50’si 1.800.000 TL

5-Bireysel Katılım Desteği:

Yıllık %50’si 300.000 TL (etkinlik başına)

3-Ürün Yerleştirme Desteği:

Yıllık %50’si 600.000 TL

Eğer faaliyet aşağıda belirtilen hedef ülkelerden birisinde gerçekleştiriliyorsa %50 olan destek oranı %60 olarak 10 puan artırılarak uygulanmaktadır. Hedef ülkeler şunlardır:

■ABD

■Birleşik Krallık

■Brezilya

■Çin

■Güney Afrika

■Hindistan

■ Polonya

■ Rusya Federasyonu

DESTEKLER İÇİN BAŞVURU SÜRELERİ

Lojistik sektörü destekleri için faaliyet sonrasında gerekli incelemeleri Hizmet İhracatçı Birliklerine gerçekleştirmektedir. Başvuru süreleri ise şu şekildedir:

Lojistik sektörü devlet destekleri için Bireysel katılım, milli katılım için başvurular, faaliyetin bitişinden itibaren 6 ay içerisinde yapılmalıdır.

Tescil ve koruma, birim, reklam, tanıtım ve pazarlama, ürün yerleştirme destekleri için başvurular, ödemenin gerçekleştirilmesinden itibaren 6 ay içerisinde yapılmalıdır.

Pazara giriş belgeleri desteği için başvurular, belgenin düzenlenmesinden itibaren 6 ay içerisinde yapılmalıdır.

Süreler aşıldığı takdirde maalesef destekten faydalanmak mümkün olmayacaktır.

LOJİSTİK DESTEKLERİYLE İLGİLİ SON SÖZ

Yazımızın başında da belirttiğimiz gibi destekten faydalanmanın belirli şartları bulunmaktadır. Bu şartları yerine getiren lojistik ve taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren şirketlerimizin dikkat etmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır:

▶Lojistik sektörü devlet destekleri için tüm başvurular KEP (kayıtlı elektronik posta) aracılığıyla iletilmeli ve elektronik imza ile imzalanmalıdır.

▶Temel Bilgi ve Belgeler bir defaya mahsus iletilmeli, değişen bilgi ve belgeler yenilenmelidir.

▶Yararlanıcı/ işbirliği kuruluşu tarafından gerçekleştirilecek harcamalar bankacılık kanalıyla yapılmalıdır.

▶Tüm belgeler 10 (on) yıl boyunca yararlanıcı/işbirliği kuruluşu tarafından muhafaza edilmelidir.

▶Desteğe konu faaliyetin, destek yıllarına sâri olması durumunda faaliyet gün bazında ayrıştırılır ve ilgili destek yılı limiti çerçevesinde desteklenir.

▶Destek üst limitleri her takvim yılı başında (ortalama TEFE + ortalama Yİ-ÜFE)/2 oranında güncellenir. Şirketlerimizin uluslararası arenada rekabet edebilme konusunda yardımcı olacak en önemli unsur devlet destekleridir. Siz de bu desteklerden yararlananın ve hizmet ihracat hayalinizi gerçekleştirin!

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Vizyon tuzağı 19 Nisan 2024