Türkiye, 66 ülke içinde ortalarda, aynı anda 15 merkezde klinik araştırma yaptığımız oluyor

Vahap MUNYAR
Vahap MUNYAR İŞ DÜNYASINDA DİYALOG

MERCK Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Şehram Zayer, şirketin İstanbul’daki merkezinde sohbet ederken masaya bir tablo koydu. Tablonun ana başlığı şöyleydi:

- Türkiye, 2002 yılında başlattığı sağlıkta dönüşüm programı ile OECD’nin 30 yılda gerçekleştirdiği ilerlemeyi 8 yılda başardı.

Aynı sayfadaki 4 tablodan ilki “Kişi Başına Hekime Müracaat Sayısı/Yıl” idi:

- 1995 yılında kişi başına yıllık hekime başvuru sayısı OECD’de 6.1 iken Türkiye’de 1.8’di. 2015 yılında OECD’de kişi başına hekime başvuru sayısı 6.9 oldu. Türkiye’de 8.4’e yükseldi.

İkinci tablo “Bebek Ölüm Hızı/1000 Canlı Doğumda” idi:

- 2000 yılında Türkiye’de canlı doğan 1000 bebekten 28.4’ü ölürken, OECD ortalaması 6.7 düzeyindeydi. 2015 yılında Türkiye’deki bebek ölümleri 10.7’ye indi, OECD’de 3.9’a geriledi.

Üçüncü tablo “Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi/Yıl”ı gösteriyordu:

- 1995 yılında Türkiye’de doğuşta beklenen yaşam süresi 69.3 iken OECD ortalaması 75.8’di. 2014 yılında Türkiye’de doğuşta beklenen yaşam süresi 78’e, OECD’de 80.6’ya yükseldi.

Dördüncü tablo ise “Aşılama Oranı (DTB- % Çocuk)” idi:

- 1995 yılında Türkiye’de aşılama oranı 66 iken OECD ortalaması 91.3’tü. 2015 yılında aşılama oranında OECD ortalaması 95.7’ye yükseldi, Türkiye’de 97’ye ulaştı.

Dünyada ilaç endüstrisinin Ar-Ge’ye ayırdığı pay ile diğer sektörlere epey fark attığını 2020 yılına ilişkin şu verilerle ortaya koydu:

- İlaç ve biyoteknolojide Ar-Ge’ye gelirden ayrılan pay yüzde 21.9.

- Yazılım ve bilgisayar hizmetleri yüzde 11.8’le ikinci sırada yer alıyor.

- Teknoloji donanımı ve ekipmanı yüzde 9’la üçüncü sırada bulunuyor.

- Elektronik ve elektrikli ekipman yüzde 5.1’le 4’üncü sırada yer alıyor.

- Otomotiv ve yedek parça yüzde 4.8’le 5’inci sırada bulunuyor.

İlaç geliştirmenin zorlu bir süreç olduğunu vurgulayıp, yol haritasını şöyle özetledi:

- Keşif aşamasında 10 bine ulaşan bir sayı ile yola çıkılır. Bunların 250’si klinik öncesi aşamaya ulaşır. Bu dönem 3-6 yıl sürer.

- 5 molekül klinik araştırma aşamasına uzanır. Bu dönem 6-7 yıl alır.

- 1 ürün ruhsat, pazara erişim aşamasına çıkar. Bu dönem 1-2 yıl sürer.

Yapılan ortalama harcamanın altını çizdi:

- Keşiften ilaca uzanan yolculukta 2.6 milyar dolar harcanır.

Ardından Merck’i şöyle tanımladı:

- Merck’i 3.5 asırdır ayakta tutan önemli değerlerden biri bilimsel merakla çalışıp insan hayatına değer katmak. 1668’de Almanya’da bir eczaneden yola çıktı, “Sağlık Hizmetleri”, “Yaşam Bilimleri” ve “Elektronikler” alanında 66 ülkede 64 bin çalışanla faaliyetleri sürüyor.

Merck’in 2022 yılında araştırma geliştirmeye 2.5 milyar Euro kaynak ayırdığını kaydedip sürdürdü:

- Globalde Ar-Ge merkezlerinde 7 bin 700 kişi görev yapıyor. 2022 yılında Merck ilaçları dünyada 94 milyon hastanın tedavisinde kullanıldı.

Merck’in Türkiye’deki şirketinin 25 yılı geride bıraktığını bildirdi:

- Merck’in ürünleriyle ülkemize gelişi ise 1900’lü yılların başlarına uzanıyor.

Türkiye’deki faaliyet alanlarının altını çizdi:

- Türkiye’de “Biyofarma Ana Tedavi Alanları” ve “Yaşam Bilimleri” bölümleriyle ilaç ve kimya alanlarında faaliyet gösteriyor.

Diğer ilaç firmalarından farkları üzerinde durdu:

- Merck’i Türk ilaç sektöründeki diğer firmalardan ayrılan en önemli yönü, ilacın yanısıra aynı zamanda bir kimya firması olması.  Türkiye’de üretim yapan birçok ilaç şirketi aynı zamanda Merck’in kimya bölümünün müşterisidir.

Kimya tarafının şu yönüne işaret etti:

- Merck’in kimya bölümü, ilaç ihracatı için gerekli EU ve FDA İyi Üretim Uygulamaları (GMP) proseslerini iyileştirmeleri ve geliştirmeleri yönünde hizmet sağlıyor.

Dünyada ve Türkiye’de klinik çalışmaları irdeledi:

- Dünyada klinik çalışmalara yılda 150-160 milyar dolar harcanıyor. Türkiye’de klinik çalışmaların parasal büyüklüğü 300-400 milyon dolar düzeyinde bulunuyor. Bizim de Türkiye’de aynı anda 15 merkezin çalıştığı klinik araştırmalarımız oluyor.

Şehram Zayer, şu mesajla noktayı koydu:

- Merck Türkiye, Türk ilaç sektörünün daha çok yatırım çeken, daha fazla üretim ve ihracat yapan, dış ticaret dengesine olumlu katkıda bulunan bir yapıya kavuşması için tüm gayretiyle çalışıyor…

Zayer’in bu mesajı bana, “Merck’in Türkiye’de üretime dönük adımlar atacağı” sinyali gibi geldi…

Umarım yanılmam…

Biyoteknoloji altyapısı kurulmasında stratejik ortaklıklar sunuyor

MERCK Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Şehram Zayer, hem dünyada hem de Türkiye’de ilaç firmalarına biyoteknoloji altyapısı kurulması ve biyobenzer ürünler geliştirilmesi için geniş kapsamlı stratejik ortaklıklar sunduklarını bildirdi:

- Bu hizmetler proses geliştirme, GMP üretim, üretim tesisi tasarımı, üretim tesisi ekipman temini, çeşitli eğitimler, teknoloji transferi ve ticari üretim altyapılarının oluşturulmasını kapsıyor.

Sabancı Üniversitesi ile işbirliklerine değindi:

- Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM) ile Biyoteknolojik Ürün Geliştirme alanında yapılan önemli işbirliği ile 2019 Nisan ayında “SUNUM & MERCK Yaşam Bilimleri Uygulama Birimi” hayata geçti.

Bu işbirliğinin ne anlama geldiğini açtı:

- Türkiye, modern laboratuvar altyapısına ve donanımına sahip yeni bir biyoteknoloji Ar-Ge ve uygulama birimine kavuştu. Burada yapılan çalışmalar Türk ilaç sektörünün gelişimine ve sektörün ihtiyacı olan insan kaynağının desteklenmesine katkı sağlıyor.

50 depremzede üniversite öğrencisine burs sağladı

MERCK Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Şehram Zayer, 25’inci yılları nedeniyle Türk Eğitim Vakfı (TEV) işbirliği ile burs fonu oluşturduklarını bildirdi:

- Bu fonu 25 tıp öğrencisine burs için oluşturduk. Ayrıca Hacettepe, ODTÜ, Boğaziçi üniversitelerinin mezunlar dernekleriyle işbirliği yaparak 50 depremzede üniversite öğrencisine burs sağladık.

Merck ailesinin vakfına işaret etti:

- Merck Aile Vakfı (Merck Family Foundation) da burs fonumuza destek verdi. Ayrıca Merck Türkiye çalışanları da fonumuza bağışlarıyla katkıda bulunabiliyor. Burslar başlangıçta bir yıllık planlanmıştı. Öğrencilerin eğitimlerinin sonuna dek uzatıldı.

Deprem bölgesine yaptıkları bağışlara ayrıca değindi:

- Merck Grubu, çalışanları ve aile vakfının deprem bölgesine ayni ve nakdi destekleri 1 milyon dolara ulaştı.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar