Türkiye ve rakiplerinde turizmde artı ve eksiler

Fehmi KÖFTEOĞLU
Fehmi KÖFTEOĞLU BU AÇIDAN

Davos Zirvesi’ni düzenleyen Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF), ülkelerin, geniş ve doğru tanımıyla seyahat endüstrisi olan turizmden nasıl yararlandıkları ve sektörün ekonomiye katkılarını inceleyen Seyahat ve Turizm Gelişim Endeksi 2023 (TTDI) yayınlandı.

İlk olarak 2022'de uygulamaya konulan iki yılda bir yayınlanan endeks beş ana, 17 alt başlık, 102 konuyla ilgili göstergeden baz alınarak oluşturulmuş ve 119 ülkeye ilişkin verileri kapsıyor.

Bu başlıkların her biri için ayrı ayrı puan veriliyor ayrıca toplam puan üzerinden bir sıralama yapılıyor. Raporda son yıllarda sektördeki en büyük ilerlemelerden bazılarının gelişmekte olan ülkelerde görüldüğü belirtiliyor.

WEF’in endeksinde ilk 10’daki Çin’in yanı sıra, Türkiye, Endonezya ve Brezilya, gelişmekte olan en önemli seyahat ve turizm destinasyonları sıralamasında ilk 30 arasında yer aldı. Bu ülkeler arasında Endonezya endekste 22, Brezilya 26 ve Türkiye 29’uncu sırada bulunuyor. Böylece, Türkiye, bir önceki endeksteki 37’nci sıradan, 29’ncu sıraya yükselmiş oldu.

WEF’in endeksinde ilk 30 ülke arasında 26 yüksek gelirli ekonomi yer alırken, bunların 19’u Avrupa’da, 7’si Asya Pasifik’te, 3’ü Amerika kıtasında ve biri de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olmak üzere Orta Doğu’da bulunuyor.

ABD, İspanya, Japonya, Fransa, Avustralya, Almanya, İngiltere, Çin, İtalya ve İsviçre, endeksteki ilk 10 ülkeyi oluşturuyor.

Sonuçlar, yüksek gelirli ekonomilerin genel olarak seyahat ve turizm sektörünün gelişimi için daha elverişli koşullara sahip olmaya devam ettiğini gösterirken, dinamik iş gücü piyasaları, açık seyahat politikaları, güçlü ulaşım ve turizm altyapısı ve iyi gelişmiş doğal, kültürel ve eğlence dışı cazibe merkezleri de bu gelişime katkı sağlıyor.

Genel toplam sıralamasında Türkiye sekiz basamak yükseldi. Sevindirici gelişme.

WEF Endeksi 2024 raporuna göre Türkiye’nin en başarılı ve rekabet edebilirlikteki gücü, fiyat rekabeti puanlamasında 5,19 puanla ilk sırada.

2024 Seyahat ve Turizm Gelişim Endeksi’nde (TTDI) Türkiye, turizmin önceliği ve hava limanlarında rakipleri ile yakın skorlara sahip. Ancak, çevresel değerler, insan kaynakları, güvenlik, açıklık, hizmet altyapısı ve sürdürülebilirlik gibi alanlarda rakiplerinden daha geride.

Raporda Türkiye’nin turizm sektörüyle ilgili uyarı ipuçları da var.

Örneğin sürdürülebilirlik.

Raporda sürdürülebilirliğin yalnız oteli veya işletmeyi değil tüm ülkenin içselleştirilmesi gereken bir konu olduğuna işaret ediliyor.

Rapordaki verilere göre Türkiye; insan kaynakları, iş gücü, iş ortamı vb. belirleyici alanlarda dünyanın en fazla turist alan konumda olmasına rağmen sıralamada 4. ülke değil.

Bu bize doğal ve kültürel potansiyelimizin verdiklerini hâla tam olarak işleyemediğimizi gösteriyor.

WEF ile birlikte raporu hazırlayan Surrey Üniversitesi Konaklama ve Turizm İşletmeciliği Yüksekokulu Başkanı Prof. Lis Tussyadiah da, “Sektör, refahı artırma ve küresel riskleri azaltma konusunda büyük bir potansiyele sahip ama bu potansiyel ancak stratejik ve kapsayıcı bir yaklaşımla tam anlamıyla hayata geçirilebilir” diyor.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
İşler iyi, peki bu ne? 20 Mayıs 2024
Konkordato, iflas, ahlak 13 Mayıs 2024