"Uluslararası madencilik sonrası faaliyetler sempozyumu"

Rüştü BOZKURT
Rüştü BOZKURT BUZDAĞININ DİBİ

Maden Mühendisleri Mesleki Gelişim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Halim Demirkan, Zonguldak’ta Bülent Ecevit Üniversitesi’nde yapılacak olan “Uluslararası Madencilik Sonrası Faaliyetler Sempozyumu”na katılmamızı istedi. Bir an düşündüm: Madencilikte çok farklı alanlarda saha gözlemleri yapmıştım, ama “madencilik sonrasında” malumatım eksik, bilgim yetersiz, fikrim ise yok denecek kadar azdı.

Sempozyumun açılışında düşüncelerimi paylaşmam için kısa bir konuşma olanağı da verildi. “Topraklarımızın yerüstü zenginliklerini varlıklı olmak için değil, var olmak için... Yeraltı zenginliklerini de varlıklı olmak için değerlendirmemiz gerektiğini” bağlamsal akıl çerçevesinde nasıl ele alabileceğimizi anlatmaya çalıştım.

Kitle desteği yaratmalıyız

Sempozyumun ilk gününde sunulan bütün bilgileri özenle dinleyerek not aldım. Değer ürettiğine inandığım bu özenli sempozyumda ele alınan konularla ilgili izlenimlerimi bir köşe yazısıyla anlatmak mümkün değil. Gelecek günlerde edindiğimiz bilgileri paylaşırız.

Eskilerin “ehemi mühimle karıştırmak” dedikleri bir anlatım vardır.

Sempozyumda tartışılan konuların önemli, önemli olduğu kadar değerli olduklarını gözledim. Bu konuda “ehemi mühime karıştırmamak” gerektiğini düşündüm. Ne yazık ki, ülkemizde önemli işlerin bir kısmı, az sayıdaki insanın kendi yankı odasında hapsediliyor: Madencilik sonrası faaliyetlerin onlardan biri olduğunu değerlendirdim. İstedim ki, bu konu medyanın değişik kanallarında yerini bulsun, toplum uzun dönemli geleceğini güven altına alma araçları olan bu gibi sorunların çözümünde “kitle desteği” yaratacak kadar ilgilensin. İlgilensin ki, siyasi irade ve bürokrasinin kararlılığı sağlanabilsin.

Ayrıntısını paylaşamasak da sempozyumda ele alınan konuların bir listesini verelim, alıcı bir ruhla okuyanlar için bir başlangıç oluştursun. Sıkıcı bulunmaz da okunursa, konunun uzun dönemli geleceğimizi ne denli ilgilendirdiği ve yaşam kalitemize etkileri de kavranabilir.

Sempozyumda Tartışılan Sorunlar

Tartışılan sorun ve çözümlerin ayrıntı bilgisine halim.demirkan@gmail.com adresinden ulaşılabilir. Gelin birlikte bir uluslararası sempozyumda ele alınan konu başlıklarına bakalım:

- Endüstriyel Miras ve Kimlik
- Ruhr Bölgesi Ulusal Jeoparkı: Almanya’da Madencilik Sonrası Bir Bölgede Bir Jeopark Örnek Çalışması
- Madenciliğin Miraslaştırılması / Müzeleştirilmesi Sorunsalı: Zonguldak Örneği
- Bir Karşılaşma Yeri olarak Zollverein UNESCO Dünya Miras Alanı
- Ruhr Müzesi: Ruhr Metropolünün Hafızası ve Vitrini
- Uranyum Madenciliği Sonrası Bölgenin Yeniden Yapılandırılması: Moravya
- Bir Madencilik Projesinin Kapatma Sonrası Vizyonuna ve Sürdürülebilir Yerel Faydalara Yönelik Olarak Tasarlanması ve İşletilmesi
- Sürdürülebilir Yeraltı Kömür Madeni Kapatılması İçin Madencilik Sonrası Dönemde Atık Yönetimi
- Polonya’da madencilik sonrası uygulamalar - Mevzuat - Endüstriyel Miras - Turizm

-Madencilik Sonrası Arazi Kullanımı: Güney Afrika’dan Perspektifler
TÜMAD Madencilik Operasyonlarında Rehabilitasyon
-Madencilik Sonrasında Doğaya Yeniden Kazandırma Çalışmalarının Sürdürülebilir Uyumu
-EÜAŞ’ın Maden Sahalarının Madencilik Faaliyetleri Sonrası Doğaya Yeniden Kazandırılması Planı
-Dijital İkiz Konsepti Altında Lavrion Madenleri Restorasyon Projesi
-Maden Şehrinin Yaşanan Mekânı ve Yeni İmkânları: Zonguldak
-Maden Sahalarında Kültürel Miras Yönetimi
-Maden Yatakları İçerisinde Seyitömer Höyük
-Türkiye’de Madencilik Sonrası Faaliyetler
-Madencilik Sonrası Araştırma Merkezi ve Bu Merkezin Reaktivasyon Geçiş Projeleri
-Maden Sahalarının Rehabilitasyonu ve Başarı Kriterleri
-Yeni Başlangıçlar; Madencilik Sonrası Alanlarda Endüstriyel Kenevir Ekimi Üzerine Stratejik Diyaloglar
-Zn-Pb-Cu (Gümüşhane) Madencilik Flotasyon Sonrası Atık Yönetimi: Bir Vaka Çalışması
-Pb-Zn Madeni (Gümüşhane) Flotasyon Sonrası Atıkların Beton Kaplama Üretiminde Kullanımının Araştırılması
-Maden Sahalarının Rehabilitasyonunda Mermer Ocakları Uygulamaları ve Atıkların Yönetimi
-ZBEÜ Geomatik Mühendisliği Bölümü’nün Madencilik Sonrası Faaliyetlere Yönelik Modelleme ve İzleme Çalışmaları
-Uydu Verileri Kullanılarak Maden Sahasının Stabilitesinin İzlenmesi
-Mazıdağı İşletmesi Küre Konsantatörü Pirit Konsantresi'nde Co, Cu, Zn, Au ve Fe Üretimi: Sıfır Atık Uygulaması

Başkaları için bir şey demeye hakkım yok... Sadece ilk günün sunumları bana, konu hakkında bilmem gereken çok şey olduğunu gösterdi. Umarım paylaştığım başlıkların arka planı sizleri meraklandırmıştır. Özellikle sorumlu makamlarda oturanlar, bilgisiz fikir üretilemeyeceğini kendilerine hatırlatmalıdır. Ayrıca yapılan bir dizi iyi işler var; onlarla ilgili bilgi ve fikir sahibi olmadığımız için “yokmuş” gibi olumsuzlar üretiyor ve çoğaltıyoruz. Sonra “Yıllardır aynı şeyler söyleniyor, bir adım bile atıldığına tanık olamıyoruz” diyerek “yenilgi havası” yaratmaya katkı yapıyoruz. Sahada mikro ölçekte gözlem yaptığınız zaman “olumlu gelişmeleri” görmek ve “iyi şeyler oluyor; katkı yapalım” duygusunu güçlendirmek mümkündür.

Sorgulayıcı olmalıyız... Sorgulama, hatamızı ve eksiğimizi gösterdiği gibi, değer katkımızı da göstererek “kendini vurmaya” dönük olumsuzluk üretimini engeller.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar