Üreticinin değişim yolculuğunda ana yönelimler

Serbest Kürsü
Serbest Kürsü

Emre Seçkin

Yönetim Danışmanı

Üretici firmaların gelişen teknolojiye ayak uydurmaları her zamankinden daha çok önem taşıyor. Kendileri üretim yapmasalar da üretici firmalara ürün ve hizmet tedarik eden ve satış sonrası hizmetlerini sunan firmalar da aynı kapsamda değerlendiriliyor.

Faaliyet gösterilen pazarlarda var olabilmek ve rekabet edebilmek için değişimden yana olmak, yenilikleri yakından takip etmek, her firmanın önceliği olmalı.

 Bir süredir Endüstri 4.0 gündemimizde, tüm dünya ile birlikte.

 Endüstri 4.0 uygulamalarının yaygınlaşması ve önceliklenmesi ile, firma yönetimleri teknolojik değişimlere uyum sağlamaya başladılar. Dijitalleşme yöntemlerini kullanarak, üretim süreçlerindeki verimliliklerini artırma gayreti içine girdiler. Böylelikle maliyeti düşük, az hata ve atık ile tamamlanan ve yüksek kaliteye sahip üretim yapmaya odaklanabildiler.

 Şirketlerin, değişim yolculuklarına başlamadan veya devam ederken genel performanslarını ortaya koymada destek olacak 4 ana yönelimi, kendileri hakkında bir öz değerlendirme yapmalarını sağlayacak sorular ile birlikte incelemek isterim:

VERİMLİLİK VE YALIN ÜRETİM ODAĞI

Üretim tesislerinde verimlilik ile ilgili yapılacak her geliştirme ancak üretim süreçlerinin tamamına hâkim olunması ile mümkün olabilir. Mevcut süreçlerde yalın üretim felsefesi ile akışın hızlandırılması, çevrim sürelerinin kısaltılması, her adımda israf ve kayıplar ile hataların azaltılması ve üretim verimliliğinin artırılmasına odaklanılmalıdır.

Üretim süreçlerinin tek bir sistem tarafından takip edilmesine imkân veren kurumsal kaynak planlama (ERP) sistemlerinin kullanılması ve verimlilik artışı çalışmalarında robotlu otomasyon sistemlerinin devreye alınması önemli yönelimlerdir.

 Şu soruları kendinize sormanızı öneririm. Vereceğiniz yanıtlar yönünüzü belirlemenizde size tahmin ettiğinizden fazla yardımcı olacaktır. 

 • İş süreçleriniz kayıt altında mı? Kurumsal Kaynak Planlama Sistemi (ERP) kullanılıyor mu?
 • Üretim tesisimizde en uzun toplam sürede üretilen ve de en yüksek maliyetli üretilen ürünün hangisi olduğu biliniyor mu? Süreç içindeki kısıtlar tanımlı mı?
 • Üretim tesisinin toplam ekipman verimliliğinin ne olduğu biliniyor mu?

BÜYÜK VERİ VE VERİNİN KAVRAMSALLAŞTIRILMASI

 Nesnelerin interneti (IoT) teknolojisi ile üretimde kullanılan makinelerin ve nesnelerin birbirlerine bağlanması ve iletişim kurması, gerçek zamanlı nesnel verilerin toplanması ve toplanan verilerin yapay zekâ ve makine öğrenmesi sistemleri ile kavramsallaştırılması önem kazanacaktır.

Üretim dinamiklerindeki eğilimlerin analizi, karar alma sistemlerini yönlendirecektir. Verilerin iş zekâsı uygulamaları ile eş zamanlı ve canlı şekilde yönetim panellerinden takip edilebilmesi, yönetim kabiliyetlerini bir üst seviyeye çıkaracaktır.

 Yine kendi kendimize ve yanımızdaki ekip arkadaşlarımıza soralım; 

 • Üretim tesisinde kullanılan makine ve ekipmanlar birbirine bağlı mı? İş emri ve ürünün çevrimiçi takibi yapılabiliyor mu?
 • Gerçek zamanlı üretim ve parametre takibi ve raporları görüntülenebiliyor mu?
 • Üretim alanının kontrolü ve karar vericilerin erişimi mümkün mü? 

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

 Müşteri beklentilerinin daha etkin şekilde karşılanabilmesi ve artan rekabet koşulları nedeniyle, çok çeşitli düşük hacimli üretime olan yönelim, tedarik zinciri yönetimini de gelişmeye zorluyor.

 Üretim alanında iş akışının optimize edilmesi, etkin planlama yapılabilmesi ve üretim esnekliğinin sağlanması için, üretim hattına doğrudan ürün tedariği sağlayan firmaların tüm süreçlerinin üretici firma ile bağlanması zorunluluğu doğacaktır.

 Yine soruların peşinden gidelim; 

 • Mevcut üretim hattınız ile tedarikçilerin ne kadar uyum içerisinde?
 • Birbirinizi ne kadar anlıyorsunuz ve tamamlıyorsunuz?
 • Kendi tedarikçilerinizin üretim ve hizmet süreçlerini online/çevrimiçi takip edebiliyor musunuz?

YETENEKLİ İŞGÜCÜ

 Teknolojik değişimlere ayak uydurmaya yönelik yatırım yapan üretici firmaların, kendi entelektüel sermayesinin yani çalışanlarının bilgi ve becerilerinin gelişimine odaklanması şart olacaktır.

İş yapış standartlarındaki değişimler, yeni meslek dallarının ortaya çıkması, aktif çalışanların adaptasyonu ile yetenekli işgücünü elde tutmaya yönelik çalışmalar, kısa dönemde İnsan kaynakları departmanlarının en önemli gündemi olacaktır.

 • Üretimde çalışan motivasyonu düşüyor, ne kadar farkındasınız?
 • Çalışanın sesini etkin dinliyor, memnuniyetini ölçüyor musunuz?
 • Planlanmış bir eğitim ve gelişim uygulamasına sahip misiniz?
Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Çin'in enerji liderliği 21 Şubat 2024
Ocak enflasyonu 16 Şubat 2024