Yeni nesil Turquality yönetimi ve destekleri

Serbest Kürsü
Serbest Kürsü

Dr. Salim Çam / CEO

PROGROUP Uluslararası Danışmanlık

2023 geri sayım başladı. 2003 yılında tohumları atılan Turquality’nin 20. Yılını 2023 yılında kutlayacağız. Turquality Algoritmasına göre kurulan PROGROUP Uluslararası Danışmanlık firmasının da 20. Yılı 2023 yılında kutlanacak. İş dünyası tüm paydaşların beklentileri çok yüksek. 2023 yılı küresel ticareti bilenlerin, iyilerin ve bilimden yana olanların yılı olacak. O yüzden 2023 yılı ve sonrası “Marka Ekonomisi ve Uluslararası Ticaret” yılı olacaktır. Başka bir anlatımda 2023 yılı sonrası “küresel öğrenen organizasyonların” yılı olacaktır.

Peki, buna hazır mıyız? Yukarıda bahsettiğim gibi bilimden yana olanların yılı olacak 2023 yılı. Bilim işleri sistematikleştirir. Eskilerin deyimiyle kurumsallaştırır. Bilim planlar, planladığını ölçer, ölçtüğünü yönetmemiz için hazırlık yapar, önlem alır. Eskisi gibi para bende güç bende devri bitiyor. Eski güçler, bugünün dijitalleşmesi güçlerini kaybediyor. Para yerini “Değer”e bırakıyor. Değerde bilimsel çalışmayı gerekli kılıyor.

Şimdi değer planları, değer ölçümleri ve değer yönetimi yapma zamanı. Yapamayan ve (0’dan 1’e) integralini bilmeyenler maalesef yeni iş dünyasında olamayacaklar.

2023 yılı küreselleşme ve dünyanın birbirinin ihracatına ihtiyacı olabileceği bir yıllar olacak. Var oluştan beri devam eden, görüntüde, siyasi tartışmalar devam edecek. Tek işi ülkesine ve tüm paydaşlarıma kazandırma vizyonu olan iş dünyasının, önü çok açık olacak. Üst katlarda siyasi tartışmalar devam ederken, alt kattaki tedarikçiler ve müşteriler mübadelesine devam edecek. Yani herkes işini yapacak. Zaten öyle değil miydi? Siyaset ile uğraşanların işinin %99 siyaset olmalı, siyasi stratejik hamlelerle sanayici ve ticaret yapanın önünü açmalı. Sanayi ve ticaret ile uğraşanların işi %99 sanayi, ticaret ve markalaşma olmalı. Tam mı tersi yoksa?!J Bazen bakıyorum iş insanının işi, işinin dışında %99 siyasi tartışmalar olabiliyor da! Tabiki işinin dışında iş yaparsan, başarılı olman çok zor!

İşi Turquality iş modeline göre iş yapmak olan şirketlerin kg. ihracatı 12 kat artıyor. İşte fark burada olacak. Bir şirket ihracatını kg. 1 dolar verirken, bir diğeri kg. ihracatını 12 dolardan yapacak. Ayrıca bu ihracat yapan markalar, Turquality kapsamına girerse, 100 milyon TL’ye kadar harcama yaparsa, bunun yarısını yani 50 milyon TL’sini Ticaret Bakanlığından hibe alacak. Yani yaptığı harcamalar karşılığında %50 hibe alacak.

Şirketlerin bu geometrik değer artışının nasıl olacağı aşağıda sizlere sunulan Turquality Destekleri Tablosu’nda sunulmaktadır. Turquality Destek Tablolarına girmeden önce 25 ekim 2022 tarihinde yapılan Yeni Nesil İhracat Destekleri ve Prefinansman Modeli Tanıtım ve Bilgilendirme Programı’nda belirtilen Turquality yenilikleri tablosunu sunmak isterim.

 TURQUALITY/MARKA’DA YENİLİKLER

Turquality/Marka Konuları           Yenilikler

- Destek unsuru bazında        Limitler kaldırıldı.

 

- Şirket başına yıllık destek    50/100 milyon TL artırıldı.

- Hedef ülkeler için destek oranı       20 puan ilave yapıldı.

- Hedef sektörler için destek oranı 5 puan ilave yapıldı.

- Şirketler için destek

kapsamına girecek marka sayısı Marka limiti kaldırıldı.

- Birden fazla ülkeye yönelik olan

- Faaliyetler     Hedef pazardan bağımsız desteklenecek.

- Patent/faydalı model/endüstriyel

tasarım/marka tescili ile pazara giriş belgesi Hedef pazardan bağımsız desteklenecek.

- Fuar desteği kapsamında yerinde inceleme

ve fuar yerinde inceleme formu uygulamaları           Uygulamadan kaldırıldı.

Uzun dönemli kiralanma Belirli dönemlerde ürün sergileme

amacıyla kullanılan sergi/teşhir salonu desteklenecek.

- Markalama Birlikte markalama (co-branding)

faaliyetleri destek kapsamına alındı ve influencer,

web3 tabanlı mağaza, ürün yerleştirme

 gibi kalemler eklenerek tanıtım desteği kapsamı genişletildi.

- Ofis kiraları Paylaşımlı ofisler de üyelik

giderleri kira desteği kapsamına alındı.

 TURQUALITY / MARKA DESTEKLERİ

 

SÜREÇLER                                                DESTEKLER

 

- Tedarik Zinciri (Operasyon)                        Depolama hizmetleri kira/temel kurulum/konsept mimari çalışma destekleri

Danışmanlık destekleri

                                                                                  Yazılım destekleri

 

- Marka-Pazarlama-Satış (Müşteri)               

Tanıtım destekleri     

                                                                       Fuar destekleri

                                                                       Pazara giriş belgesi destekleri

                                                                       Ruhsatlandırma destekleri

Test destekleri

                                                                                  Pazar araştırma çalışması ve raporları

Franchise destekleri

Danışmanlık destekleri

Yazılım destekleri

Mağaza kira/temel kurulum/konsept mimari çalışma

                                                                       Ofis kira/temel kurulum/konsept mimari çalışma

Satış Sonrası Birim kira/temel kurulum/konsept mimari çalışma

Showroom Birim kira/temel kurulum/konsept mimari çalışma

Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım tescili ile yurt dışı marka tescil/yenileme/koruma

                                                                                 

- Ürün/Hizmet Geliştirme (Öğrenme-            Nitelikli İstihdam destekleri

Geliştirme)

 

- Yönetim Sistemleri (Öğrenme-Gelişme)     Danışmanlık destekleri

 

- Bilgi Sistemleri (Öğrenme-Geliştirme)        Yazılım ve danışmanlık destekleri

- Strateji (Öğrenme-Geliştirme)                     Gelişim Yol Haritası

- Finansal Yönetim (Finans)                          Danışmanlık destekleri

                                                                                  Yazılım destekleri

 

Yukarıda bahsettiğimiz Turquality ile ilgili yenilikler ve destekleri 100 Milyon TL. harcama karşılığında 50 milyon TL hibe ediliyor. Bunun için yapmamız gereken ihracat ve Turquality yatırımı. Aşağıda gördüğünüz gibi İhracat ve Turquality yatırımı çok küçüktür, ihracat ve Turquality gelirinden.

İhracat ve Turquality yatırımı

Bir yatırım kaç yılda geri döner? 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl.. İhracat ve Turquality yatırımı sadece 6 ayda geri dönüyor. Hem de ihracat ve Turquality kazanımı, yapılan yatırımın en az 12 katı geri dönüyor. Zeki okuyucularımı görür gibiyim hemen ihracat ve Turquality yatırımına başladılar..

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Lityum arzı 16 Nisan 2024