Yarış atı ortaklığı ve seyisbaşlarına ilişkin düzenleme

Yarış atı ortaklığı ve seyisbaşlarına ilişkin düzenlemeye gidildi. Düzenleme ile artık atın koşması için tüm ortaklar yerine bir ortağın at sahibi belgesi alması yeterli olacak.

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Yarış atı ortaklığı ve seyisbaşlarına ilişkin düzenleme

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘At Yarışları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle at yarışlarının tertibi, sevk ve idaresi, Yüksek Komiserler Kurulu, at yarışlarıyla ilgili görevlilerin görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen At Yarışları Yönetmeliği'nin uygulanmasında karşılaşılan sorunların çözümü hedeflendi.

Atçılık alanında önde gelen ülkelerde, atların bakımını yapan kişilerin aynı zamanda idmanlarını da yaptırıyor olmalarının hizmet kalitesini artırmasından hareketle düzenlemeye gidildi.

Buna göre, seyisbaşı (çalıştırıcı seyis) meslek grubu, At Yarışları Yönetmeliği kapsamında ‘at ilgilileri’ tanımı içine alındı.

Yarış atı ortaklığına düzenleme

Yarış atlarında ‘çoklu ortaklık’ uygulamasına ilişkin de düzenleme yapıldı. Artık atın koşması için tüm ortaklar yerine bir ortağın at sahibi belgesi alması yeterli olacak.

Önceki yönetmeliğe göre, Apranti Eğitim Merkezi'nde kursiyerlere iki yıl eğitim ve öğretim verilirken bu süreçte kursiyerler koşulara katılamıyor, kursu başarıyla tamamlamaları halinde lisanslarını alarak yarışlara iştirak edebiliyordu.

Yapılan düzenlemeyle kursiyerlerin mezun olmadan önce okulun gözetimi ve kontrolünde koşulara katılarak deneyim kazanmaları ve başarı grafiklerinin artması amacıyla eğitim süreçleri üç yıla çıkarıldı. Yüksek Komiserler Kurulunca üçüncü sınıflara eğitim ve öğretim süreleri boyunca geçerli apranti lisansı verilerek koşulara katılmaları sağlanacak.