Yalıtımsız binalar yüzünden her yıl 12 milyar dolara havayı ısıtıyoruz

2021’de enerji ithalatına 50.7 milyar dolar, 2022’de ise 100 milyar dolar ödeyen ülkemizde binaların sadece yüzde 20’si yalıtımlı olduğu için bu 100 milyarın yaklaşık 12 milyar doları boşa harcanmış oluyor.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Yalıtımsız binalar yüzünden her yıl 12 milyar dolara havayı ısıtıyoruz

Tüm dünyada enerji krizinin yoğun olarak hissedildiği bir dönemden geçiyoruz. Hal böyleyken enerji verimliliği her zaman olduğundan daha fazla gündemde yer alıyor. İnsanlığın dünyaya borcu olan enerji verimliliği konusunda binalarımızın da enerjiyi az tüketen çevre dostu bir yapıya kavuşması büyük önem taşıyor.

Ülkemizde kullanılan toplam enerjinin yüzde 31’i binalarda tüketiliyor. Tüketilen bu enerjinin yüzde 80’i de kışın ısınma yazın soğutma için kullanılıyor. 2021’de enerji ithalatına 50.7 milyar dolar, 2022’de ise 100 milyar dolar ödeyen ülkemizde binaların sadece yüzde 20’si yalıtımlı olduğu için bu 100 milyarın yaklaşık 12 milyar doları boşa harcanmış oluyor. Oysa ısı yalıtımı yaparak ısınma ve soğutma amaçlı enerji tüketimini yarı yarıya azaltarak hem cari açığı hem de enerji faturalarımızı düşürmek mümkün. Isı yalıtımı sadece konutların değil ülkemizin toplam enerji faturasını da yüzde 15 oranında düşürüyor.

Her yıl 12 milyar dolar tasarruf mümkün

Geçen yıl başlatılan “yalıtım kredisi” uygulaması bu süreçte önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Bu uygulama kapsamında, binalarına yalıtım yaptırmak isteyenler yüzde 0,99 faiz oranıyla 50 bin TL’ye kadar 60 ay vadeli olarak kredi kullanabiliyor. Yalıtım kredisi ile her yıl 300 bin dairenin yalıtılması durumunda 5 yıl sonunda 26,5 milyar TL değerinde toplam 4,8 milyar metreküp doğalgaz tasarrufu sağlanabilecek.

Enerji limitlerimiz gelişmiş ülkeler seviyesine getirilmeli

Gelişmiş ülkelerde binalarda enerji verimliliğine yönelik birçok adım atılarak enerji limitleri düşürülmüş durumda. Türkiye’de ise 2008 yılında tanımlanmış enerji limitleri kullanılıyor. AB’de 2019 yılından bu yana yeni kamu binalarının tümü neredeyse sıfır enerjili olarak üretiliyor. 2020 yılının başından itibaren ise tüm yeni binalar neredeyse sıfır enerjili olarak yapılıyor. Birçok gelişmiş ülkede binalar ısıtma ve soğutmaya yönelik birim metrekaredeki yıllık enerji tüketimi 30-50 kWh olacak şekilde yalıtımlı olarak tasarlanıyor ve inşa ediliyor. Ülkemizde ise halen bina enerji tüketimi 120-150 kWh (birim metrekare/yıl) seviyesinde.

Isı yalıtımı sanayiye de hareketlilik katacak

İZODER (Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Eruslu, şu bilgileri veriyor, “Yüzde 80’i yalıtımsız olan bina stoğumuzu yalıtımlı binalara dönüştürerek her yıl yaklaşık 12 milyar dolar tasarruf edebiliriz. 5 yılın sonunda sera gazı azaltımı 13.5 milyon ton CO2 civarlarında hesaplanıyor. Bu tasarruf; 124 bin adet ağaçtan oluşan 50 bin dönüm orman alanının 5 yıl boyunca yuttuğu CO2 miktarına eş değer. Türkiye genelinde başlayacak bir ısı yalıtımı hareketinin bir diğer faydası da yerli sanayine katacağı hareketlilik olacak. Zira bu işlemler için kullanılacak tüm yalıtım malzemeleri, yalıtım camı üniteleri, yapıştırıcı, sıva, alçı levha gibi yardımcı malzemelerin tamamı Türkiye’de üretiliyor. Enerji Verimliği Haftası dolayısıyla ömürlük bir yatırım olan ısı yalıtımının öneminin altını bir kez daha çizmek gerekiyor. Aile bütçesi, ülke ekonomisi, çevrenin korunması ve dünyamızın geleceği adına yapılacak en güzel yatırım ısı yalıtımıdır.”

Neredeyse Sıfır Enerji Binalara geçiş enerji tasarrufu için çok önemli

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği’nin revize edildiğini ifade eden Eruslu, Neredeyse Sıfır Enerji Binalar (nSEB) ile ilgili tanımlamaların mevzuat sistemimize eklendiğini söylüyor.

Eruslu’nun yorumları şöyle: “Bakanlığımız 1 Ocak 2023’ten itibaren, bir parseldeki toplam inşaat alanı 5 bin metrekareden büyük olan tüm binaların enerji performans sınıfının en az ‘B’ olacak şekilde inşa edilmesini ve kullanılacak enerjinin en az yüzde 5’ini yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanmasını zorunlu hale getirdi.

1 Ocak 2025’ten itibaren nSEB konsepti daha da yaygınlaşacak. Yeni binaların nSEB konseptinde yapılması şartı 2 bin metrekareden büyük olan tüm binalara uygulanacak. Üstelik 1 Ocak 2025’ten itibaren, kalan enerji ihtiyacının yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanma oranı en az yüzde 10’a çıkarılacak.

Düzenlemeyle birlikte, halen “C” olan asgari enerji performansının “B”ye çıkarılması, ısı yalıtımında kullanılan yalıtım malzemesi kalınlıklarında da bir miktar artışı beraberinde getirecek.