Bakan Nebati: Yerli kurumsal yatırımcı tabanı oluşmaya başladı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, menkul kıymet ve emeklilik yatırım fonlarındaki tasarruf düzeyinin 1 trilyon TL sınırına dayandığını belirterek, bunun yerli kurumsal yatırımcı tabanının oluşmaya başladığının bir göstergesi olduğunu vurguladı.

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul’da 6. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nde, sermaye piyasalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Sermaye piyasalarının büyümesini halka arzlarla sürdürdüğünü belirten Bakan Nebati, 2022 Kasım ayı itibarıyla 33 adet şirketin toplam 14,2 milyar liralık halka arz gerçekleştirdiğini ve son 2 yılda halka arzlarla birlikte Borsada işlem gören şirket sayısının 482’ye ulaştığını bildirdi.

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sermaye piyasalarımız büyümesini halka arzlarla sürdürmüştür. 2022 Kasım ayı itibarıyla 33 adet şirket toplam 14,2 milyar liralık halka arz gerçekleştirmiştir. Son 2 yıldaki halka arzlarla birlikte borsamızda işlem gören şirket sayısı da 482’ye ulaşmıştır. Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerini piyasa değerinin gayrisafi yurtiçi hasılaya oranının uzun yıllardır yüzde 20-30 arasında değiştiğini belirten Nebati, bu oranın gelişmekte olan ülkelerde yaklaşık yüzde 60 civarında olduğunu aktardı. Nebati, bu oranın hem ilk halka arzlar yoluyla hem de bedelli sermaye artırımları ve ikincil halka arzlarla artırılması için borsada işlem gören şirketlerin nitelik ve niceliğinin artırılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Sermaye piyasalarının halka arzların yanında borçlanma araçları yoluyla da şirketlere finansman sağlama konusunda alternatif bir mecra haline geldiğini kaydeden Bakan Nebati, “Mevcut durumda sermaye piyasalarımızdan uzun vadeli fon talep eden şirketlerimize, yatırımcılarımızın ilgisinin önemli düzeyde arttığını gözlemliyoruz. Sermaye piyasalarımızın payının artırılması hususuna iki farklı açıdan yaklaşıyoruz. Bunlardan birincisi mevcut tasarrufların sermaye piyasalarında daha fazla değerlendirilmesiyken, ikincisi ise toplam tasarrufların artırılarak sermaye piyasalarına düşen payın artırılmasıdır.” diye konuştu.

Yatırımcı sayısı 3,2 milyon kişiye ulaştı

Uzun yıllar boyunca pay piyasasındaki yatırımcı sayısının 1 milyon kişi civarında seyrederken, son dönemde bu rakamın 3,2 milyona kişiye ulaştığını söyleyen Nebati, sermaye piyasalarının gelişmesi açısından diğer bir kritik hususun da Türkiye’nin tasarruf seviyesinin daha yüksek seviyelere çıkması olduğunu belirtti.

Bakan, borsada işlem gören şirketlerin sahip olduğu potansiyeli giderek daha net fark eden yatırımcıların, tasarruflarını sermaye piyasaları vasıtasıyla değerlendirmelerinin son derece doğal ve olumlu bir gelişme olduğunu söyledi.

“Yatırım fonlarına olan ilgi her geçen gün artıyor”

Bu doğrultuda, Orta Vadeli Program’da yurtiçi tasarruf oranının hem kamu hem de özel kesim tarafından artırılarak 2025 yılında yüzde 32,6’ya yükseltilmesini hedeflediklerini vurgulayan Nebati, devamında şunları kaydetti: “Bu hedeflere ulaşabilmek için, sermaye piyasalarını da yakından ilgilendiren bireysel emeklilik sistemine özel bir önem veriyoruz. Bu kapsamda, 2013 yılından bu yana devam eden yüzde 25 devlet katkısını bu yılın başında yüzde 30’a çıkardık. Ayrıca, yakın dönemde bu sistemden 18 yaş altı gençlerimizin de yararlanmasının önünü açtık. Bunlara ek olarak geçen yıl Bireysel Emeklilik Fon Alım Satım Platformu’nu (BEFAS) hayata geçirdik. Bu platform sayesinde vatandaşlarımız, sadece kendi şirketleri tarafından sunulan fonlara değil, getiri ve risklerini değerlendirerek istedikleri emeklilik fonlarına kolayca yatırım yapabiliyorlar. Attığımız tüm bu adımlar sayesinde emeklilik yatırım fonlarının büyüklüğü 395 milyar TL’ye yükselmiştir. Bu fonlardaki güçlü büyüme performansını destekleyerek sermaye piyasalarımız için kalıcı bir kaynak haline getirmeyi hedefliyoruz.”

Tasarrufların artırılarak sermaye piyasalarına kanalize edilmesi bakımından kurumsal yatırımcıların önemli bir yer tuttuğunu kaydeden Bakan Nebati, yatırım fonlarına olan ilginin her geçen gün arttığını ve bu ilgi sayesinde menkul kıymet yatırım fonlarının büyüklüğünün 565 milyar TL seviyesine ulaştığını söyledi. Menkul kıymet ve emeklilik yatırım fonlarındaki tasarruf düzeyinin 1 trilyon TL sınırına dayandığına dikkat çeken Nebati, “Yerli kurumsal yatırımcı tabanının oluşmaya başladığını gösteriyor." dedi.