2024 Bursluluk sınavı puanı nasıl hesaplanıyor? Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bursluluk Sınavı, Türkiye genelinde belirlenen merkezlerde 21 Nisan 2024 pazar günü yapıldı. Bursluluk sınavına giren adaylar sınavın puan hesaplaması nasıl yapıldığını ve sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladılar. Peki Bursluluk sınavı puanı hesaplaması nasıl yapılır? Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, İOKBS puan hesaplama yöntemi…

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
2024 Bursluluk sınavı puanı nasıl hesaplanıyor? Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024 Bursluluk sınavı puanı nasıl hesaplanıyor?

Bursluluk sınavı puan hesaplama işlemleri için öncelikle soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek.

Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanırken tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek bir bir testin ortalaması bulunur.

Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır. Standart puan ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerinin ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak

Derslerin ağırlık katsayıları

  • Türkçe/Türk Dili ve Edebiyatı 3
  • Matematik 3
  • Fen Bilimleri 3
  • Sosyal Bilgiler/Sosyal Bilimler 3

her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

Öğrencilerin Ham Puanının Hesaplanması

HPXi = Öğrencinin Xi Testindeki Doğru Sayısı - ( Öğrencinin Xi Testindeki Yanlış Sayısı / 3)

Xi : Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler/Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri testlerinden herhangi birini ifade eder.

HPXi : Öğrencinin Xi Testi Ham Puanı

SPXi = (HPXi – ORTXi / SSXi) * 10 + 50

SPXi = Xi Testi Standart Puanı

ORTXi = Xi Testinin Ham Puan Ortalaması

SSXi = Xi Testinin Standart Sapması

İOKBS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül uygulanacaktır:

PUAN=100+ [400*(TASP-En Küçük TASP)]/En Büyük TASP-En Küçük TASP

TASP : Toplam Ağırlıklı Standart Puan

En Küçük TASP: Hiçbir testi iptal edilmeyen öğrenciler içindeki en küçük TASP

En Büyük TASP: Tüm Öğrenciler İçindeki En Büyük TASP

Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sınav sonuçları 17 Mayıs 2024 tarihinden itibaren https://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde Sınav Sonuç Belgesini elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.