7 Şubat 2024 Resmi Gazete yayımlandı! 7 Şubat 2024 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'de 7 Şubat 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 07 Şubat 2024 tarihli ve 32453 sayılı Resmî Gazete detayları…

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
7 Şubat 2024 Resmi Gazete yayımlandı! 7 Şubat 2024 Resmi Gazete kararları

Yürütme ve idare bölümü

Yönetmelikler

–– Uludağ Alan Başkanlığı Ücrete Tabi Başvurular ve Sunulacak Hizmetler Karşılığı Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Tebliğler

–– Makaronların Teknik Düzenlemelere Uygunluklarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (No: 2023/60)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/2)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/3)

–– Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Yargı bölümü

Anayasa Mahkemesi kararları 

–– Anayasa Mahkemesinin 14/12/2023 Tarihli ve 2020/21022 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 20/12/2023 Tarihli ve 2021/39964 Başvuru Numaralı Kararı

İlân bölümü 

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri