9 Şubat 2024 Resmi Gazete yayımlandı! 9 Şubat 2024 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'de 9 Şubat 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 9 Şubat 2024 Tarihli ve 32455 Sayılı Resmî Gazete detayları…

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
9 Şubat 2024 Resmi Gazete yayımlandı! 9 Şubat 2024 Resmi Gazete kararları

 

Yürütme ve idare bölümü

Yönetmelik

–– Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tebliğ

–– Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 87) (Parasal Sınırlar)

Yargı bölümü

Anayasa Mahkemesi kararları 

–– Anayasa Mahkemesinin 1/11/2023 Tarihli ve 2019/6744 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 18/10/2023 Tarihli ve 2019/22870 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 18/10/2023 Tarihli ve 2020/34559 Başvuru Numaralı Kararı

İlân bölümü

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri