Mahkemeden Tele 1'e verilen kapatma cezasıyla ilgili karar

Mahkeme, RTÜK'ün, Tele 1'e verdiği üç günlük kapatma cezası kararının yürütmesini durdurdu.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Mahkemeden Tele 1'e verilen kapatma cezasıyla ilgili karar

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Sera Kadıgil’in konuşmasını gerekçe göstererek Tele 1 TV ekranının oy çokluğuyla üç gün kapatılmasına karar verdi.

Kararın iptali için yapılan itiraz üzerine Ankara 2’nci İdare Mahkemesi ekran karartma kararının yürütmesini durdurdu.

Oy birliği ile alınan karar şöyle:

"1-Ekteki dava dilekçesinde yer alan tüm iddialara cevap teşkil edecek şekilde detaylı bir açıklama yapılarak ve dava konusu işlemin sebep ve gerekçelerinin; işleme dayanak teşkil eden tüm bilgi ve belgelerin içinde bulunduğu işlem dosyasının onaylı bir örneğinin sunulmasının istenilmesine,

2-Dava konusu işlemin hangi yasa hükümleri uyarınca tesis edildiğinin (madde ve fıkra belirtilmek suretiyle) açıkça bildirilmesinin istenilmesine,

3-Bunun dışında uyuşmazlığın çözümüne yardımcı diğer tüm bilgi ve belgelerin onaylı birer örneğinin gönderilmesinin istenilmesine, Dava konusu işlemin, yayın durdurmaya ilişkin olması nedeniyle her an uygulanacak olması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun dava açabilmek için öngördüğü süre ve dava açıldıktan sonra mahkemece yapılacak usuli işlemler için tanıdığı süre göz önüne alındığında, işlemin uygulanma süresi içinde sağlıklı bir yargısal denetim yapılamayacağı gibi, işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğurabileceği anlaşıldığından, olayın niteliği ve davanın durumuna göre, davalı idarenin savunması ve ara kararı cevabı alınıp ya da savunma ve ara kararına cevap verme süresi geçip yeni bir karar verilinceye kadar dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına, savunma ve ara kararına cevap süresinin 30 (otuz) gün olarak belirlenmesine, 25/10/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi."