Resmi Gazete'de bugün (27.03.2023)

27 Mart 2023 Tarihli ve 32145 Sayılı Resmî Gazete.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Resmi Gazete'de bugün (27.03.2023)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Düzce Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Kapadokya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bu konularda ilginizi çekebilir