Resmi Gazete'de bugün (29 Eylül 2023)

29 Eylül 2023 Tarihli ve 32324 Sayılı Resmî Gazete.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Resmi Gazete'de bugün (29 Eylül 2023)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– Doğuş Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 4/5/2023 Tarihli ve E: 2022/36, K: 2023/84 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 22/6/2023 Tarihli ve E: 2022/113, K: 2023/112 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 2/5/2023 Tarihli ve 2018/24097 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 11/5/2023 Tarihli ve 2021/24596 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 24/5/2023 Tarihli ve 2021/8864 Başvuru Numaralı Kararı

YARGITAY KARARI

–– Yargıtay 7. Hukuk Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânı
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bu konularda ilginizi çekebilir