Resmi Gazete'de bugün

27 Eylül 2023 Tarihli ve 32322 Sayılı Resmî Gazete.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Resmi Gazete'de bugün

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– İzmir Tınaztepe Üniversitesi Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 22/3/2023 Tarihli ve E: 2022/115, K: 2023/52 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 13/7/2023 Tarihli ve E: 2022/47, K: 2023/124 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 11/5/2023 Tarihli ve 2018/14133 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 11/5/2023 Tarihli ve 2019/25202 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 11/5/2023 Tarihli ve 2020/5084 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bu konularda ilginizi çekebilir