Seçim takvimi OHAL’den etkilenmeyecek

Resmi Gazete’de yayımlanan 120 sayılı kararname ile yargı alanında yer alan bazı süreler yeniden belirlendi. Deprem bölgesindeki illerde nafaka hariç icra takipleri durdurulurken, gözaltı süresi ise 4 günden 7 güne çıkarıldı. TBMM ve Cumhurbaşkanı seçimleri bakımından ilgili kanunlarda düzenlenen süreler bu sürece tabi olmayacak.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Seçim takvimi OHAL’den etkilenmeyecek

Hüseyin GÖKÇE  / ANKARA-

Deprem sebebiyle ilan edilen Olağanüstü Hal kapsamında ilk düzenleme yayınlandı. Resmi Gazete’de yayımlanan 120 sayılı kararname ile yargı alanında yer alan bazı süreler yeniden belirlendi.

OHAL ilan edilmesiyle birlikte Türkiye’de yaklaşan seçimlerin akıbeti de netleşmiş oldu. Düzenlemeyle bir çok süreç Nisan ayına kadar durdurulurken, milletvekili ve Cumhurbaşkanı seçim takviminin bu sınırlamalara tabi olmaması hükme bağlandı.

Deprem bölgesindeki illerde nafaka hariç icra takipleri durdurulurken, gözaltı süresi ise 4 günden 7 güne çıkarıldı.

Buna göre OHAL ilan edilen illerde hak kayıplarının önlenmesi amacıyla , dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikayet, itiraz, ihtar, bildirim gibi işlemler ile nafaka harici tüm icra işlemleri 6 Nisan 2023’e kadar durduruldu.

Suç ve ceza, kabahat ve idari yaptırım ile disiplin hapsi ve tazyik hapsi için kanunlarda düzenlenen zamanaşımı süresi, TBMM ve Cumhurbaşkanı seçimleri bakımından ilgili kanunlarda düzenlenen süreler bu sürece tabi olmayacak.

İcra ve iflas daireleri tarafından mal veya haklara ilişkin olarak ilan edilmiş olan satış gününün durdurma süresi içinde kalması halinde, bu mal veya haklar için durdurma süresinden sonra yeni bir talep aranmaksızın icra ve iflas daireleri tarafından satış günü verilecek.
Konkordato mühletinin alacaklı ve borçlu bakımından sonuçları, durdurma süresince devam edecek.

Hükümlerin bazıları diğer iller için de uygulanacak

Öte yandan kararnameye göre, depremde bu illerde bulunan kişiler bakımından ülke genelinde uygulanacak.

OHAL ilan edilmeyen illerin barosuna kayıtlı avukatların ve bürolarında çalışan kişilerin deprem illerinde kan veya kayın hısımlarının bulunması veya kurtarma çalışmalarına destek için bu illere gitmeleri halinde, bunlar tarafından takip edilen davalarda da 6 Mart 2023’e kadar bu hükümler uygulanacak.

24 saatte mahkemeye çıkmazsa ifade bulunduğu yerde alınacak

OHAL ilan edilen yerlerde bulunan sulh ceza hakimlikleri veya mahkemeler tarafından düzenlenen yakalama emri üzerinde yakalanan kişilere yönelik de özel bir uygulama yapılacak. Bunların 24 saat içinde yetkili hakim veya mahkeme önüne çıkarılamaması halinde, yakalandıkları yer sulh ceza hakimi veya mahkemesi tarafından sorgulanacak.

Gözaltı süresi 7 güne çıkarıldı

Düzenlemeyle, hâlen 4 gün olan gözaltı süresi delillerin toplanmasındaki güçlük veya şüpheli sayısının çokluğu gibi durumlarda Cumhuriyet savcısının yazılı emriyle 7 güne çıkarılabilecek.
Tutukluluğa itiraz, tahliye talepleri ve tutukluluğun incelenmesi yönündeki talepler dosya üzerinden karara bağlanabilecek.