Sığınmacılar için kapsayıcı strateji gerekli

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye ofisinin Avrupa Birliği finansmanıyla yürüttüğü UNDP Suriye Krizine Yanıt Olarak Türkiye’de Dayanıklılık Projesi tamamlandı. Projenin kapanış toplantısında Suriyeli sığınmacı ve mülteciler için kapsamlı çözümler üretilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Sığınmacılar için kapsayıcı strateji gerekli

Mehmet KAYA-ANKARA

Türkiye’de bulunan 3,7 milyon Suriyeli sığınmacı, geçici koruma altındaki kişi ve mültecilerin durumlarının iyileştirilmesine yönelik projede, gelecek için kapsayıcı ve kapsamlı çözümler üretilmesi gerektiği, özellikle sosyo-ekonomik durumun iyileştirilmesine yoğunlaşılması önerildi. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye ofisinin Avrupa Birliği finansmanıyla yürüttüğü 2018’de başlayan UNDP Suriye Krizine Yanıt Olarak Türkiye’de Dayanıklılık Projesi tamamlandı. Projenin kapanış toplantısında, sağlanan başarılar ve gelecek programlar için politika önerileri değerlendirildi.

Belediyeler yeni iş alanları oluşturdu

Proje, Suriyelilerin geçimlerinin iyileştirilmesi, geçici koruma altındakilerin özgüven ve sosyal güvencesinin geliştirilmesi, yerinden edilmiş Suriyelilerin durumlarının iyileştirilmesi ve bu yolla yerel ev sahibi ülkedeki kırılgan kesimlerin de durumlarının iyileştirilmesine etki edilmesini önceliyor. Bu kapsamda, yürütülen projelerde belediyeler, yeni iş oluşturma, dil eğitimi ve diğer bazı alanlarda uygulamalar gerçekleştirildi. Proje raporuna göre; belediyelerde gerçekleştirilen atık yönetimi ve yeşil ekonomi çözümleriyle yüzbinlerce kişinin faydalandığı sonuçlar elde edildi. Bu kapsamda 10 milyon Euroluk son teknoloji mekanik-biyolojik atık tesisi ile Gaziantep’de 100 bin ton kapasiteli katı atık işleme ve biyogaz üretme tesisi Gaziantep’te kuruldu. Hassa, atık su temizleme tesisi ile Asi nehri kirliliğinin önlenmesine katkı verildi. Kilis’te güneş enerjili sera, atık su havuzu, çöp aktırım tesisleri ve atık yönetimine yönelik teknik bilgi verildi.

Model fabrikalarda istihdam

Yeni işlerin oluşturulması kapsamında, KOBİ kapasite gelişim merkezleri olarak adlandırılan model fabrikalar Gaziantep, İzmir ve Mersin’de oluşturuldu. Adana, İzmir ve Mersin’de ise inovasyon merkezleri oluşturularak, Suriyeli ve yerel işçilerin istihdamı artırıldı. 2 binden fazla Suriyeli ve yerel vatandaş işe yerleştirildi, mevcut işlerini geliştirmeye katkı sağlandı. Bin 19 KOBİ eğitim, yönlendiricilik, iş geliştirme, rekabetçilik ve verimlilik desteği aldı ve bunun sonucunda 2 bin 299 Suriyeli ve yerel vatandaş girişimcilik eğitimi aldı. Makine, metal, gıda, tekstil ve plastik sektörler için raporlar üretildi, stratejik yol haritası hazırlandı.

30 bin kişiye dil eğitimi

Yetişkinlerin de dahil edildiği müfredat geliştirilerek 30 bin Suriyeliye dil eğitimi verildi, eğitim merkezleri açıldı ve Türkçe öğretmenlerin eğitimi sağlandı. Ayrıca salgın döneminde oluşturulan imalathane ile 1 milyondan fazla maske ve korunma ürünü üretildi.

UNDP Türkiye Temsilcisi Luisa Vinton kapanış toplantısında yaptığı konuşmada Türkiye’nin 3,7 milyon Suriyeli göçmene ev sahipliği yapmasının takdire değer olduğunu belirtti ancak son dönemde yerel halkta oluşan gerilimin de göz ardı edilemeyeceğini vurguladı. Vinton, diğer yandan, şartların her yönden iyileştirilmesinde, göçmenlerle birlikte yerel halkın da durumlarının iyileştirilmesinin daha fazla başarı sağladığını anlattı. Proje Finansörü Avrupa Birliği Türkiye Temsilciliği Mali İşbirliği Başkanı Adre Lys de konuşmasında, AB’nin Türkiye’deki göçmenler için ayırdığı 3,5 milyar Euroluk bütçeden sağlanan finansmanla projenin gerçekleştiğini hatırlatarak, benzer yaklaşımlarla yeni projelerin de hayata geçirileceğini kaydetti. Lys, “En önemli unsur göçmenlerin sosyo-ekonomik durumlarının iyileştirilmesidir. Bu noktada sağlanacak iyileşme tüm topluma fayda sağlar. Sonraki programların geliştirilmesinde bu proje çıktıları fayda sağlayacaktır. Sorunun çözümü sistematik olmalı. Projelerin hepsi bu sistematik politikalara dayanmalı” dedi.