Standarda uyan belediyeler daha ucuz kredi kullanacak

TBB Başkanı Dr. Hayri Baraçlı, TSE ile birlikte sürdürülebilirliği ön planda tutan, kaynakları yöneten bir anlayış içinde olan yönetim standardı hazırlıklarını sürdürdüklerini söyleyerek, “Yerel Yönetim Standardına uyan belediyeler daha ucuz kredi kullanacak” açıklamasını yaptı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Standarda uyan belediyeler daha ucuz kredi kullanacak

Hüseyin GÖKÇE/ANKARA

Türkiye 31 Mart tarihinde yapılacak yerel seçimlere hazırlanırken, 1393 belediyenin bağlı olduğu Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), yerel yönetimlerin finansmana daha uygun koşullarda erişimini sağlayacak projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. TSE ile birlikte yerel yönetimlere ilişkin kalite yönetim standardı hazırlıklarını sürdüren TBB, kurduğu İnovasyon A.Ş’nin gerçekleştireceği güneş enerjisi yatırımlarına belediyeleri ortak olarak alacak.

TBB Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, Birliğin yerel yönetimlerin sürdürülebilirlik çalışmalarına katkı sağlayacak projeler hakkında EKONOMİ’nin sorularını cevaplandırdı. TBB olarak öncelikle kent içi ulaşımda karbon emisyonunu sıfırlayacak çalışmalar yaptıklarını ifade eden Hayri Baraçlı, bu kapsamda içinde AB iel birlikte kuruluşlarla Sürdürülebilir Kentler Ulaşım Projesi’ni hayata geçirdiklerini bildirdi. Proje kapsamında, şehir içinde kullanılan araçların emisyonunu sıfırlayacak ve mikromobiliteyi yürütebilecek eylem planı oluşturduklarını ifade eden Baraçlı, karayolu, deniz taşımacılığı ve raylı araçlarda emisyonun sıfırlanmasını hedeflediklerini aktardı.

“Parası olmadığı için otobüse biniyor bakışını değiştirmeliyiz”

Çalışmanın temel hedeflerinden birisinin de toplu ulaşımın özendirilmesi olacağını söyleyen Hayri Baraçlı, öncelikle ‘parası olmadığı için arabaya değil otobüse biniyor’ kültürünün değiştirilmesine ihtiyaç olduğunun altını çizdi. Baraçlı, “Sürdürülebilir Ulaşım Planlaması çevre odaklı, şehirleri geleceğe taşıyan bir anlayış” diye konuştu.

İnsanların sürekli şehirlerin varlıklarını tükettiklerini dile getiren Dr. Hayri Baraçlı, kendimizi şehirlerin misafiri gibi görme anlayışının da değiştirilmesi gerektiğini vurguladı. Baraçlı bunun yerine, şehirleri insanlığın misafiri gibi görüp, o kapsamda bir korumacılık uygulanmasına ihtiyaç olduğunu söyledi.

Önümüzdeki süreçte yerel yönetimlere yönelik hizmet standardı geliştirme konusunda TSE ile çalışma yaptıkları bilgisini veren Baraçlı, “Hizmet standardı çerçevesinde de yerel yönetimlerin kaynaklarını etkin ve verimli kullanması, şehirlerini bu kaynaklar doğrultusunda, iyi şekilde yöneterek geleceğe taşımasını amaçlıyoruz” dedi. Bunun ISO 9000 gibi bir sistem standardı olacağını söyleyen Baraçlı, kaynakların sürdürülebilirliği ön planda tutan bir anlayışla değerlendirilmesinin sağlanacağını vurguladı. Sistem standardının uluslararası alanda yaygınlaştırıldığında, Avrupa Yatırım Bankası ve Dünya Bankası gibi kuruluşlardan daha ucuz kaynak sağlanabileceğini ifade eden Hayri Baraçlı, bunun İller Bankası kredilendirmesiyle de ilişkilendirilebileceğinden bahsetti. Baraçlı, enerjiye yönelik çalışmaları arasında belediyelerin topladıkları atıkların kaynak olarak kullanılması suretiyle üretilecek enerjiyle bölgesel ısıtma yapmanın da bulunduğunu kaydetti.

Seçim öncesi başkan adaylarına tavsiyeler

TBB Başkanı Dr. Hayri Baraçlı yaklaşan yerel yönetimler öncesinde başkan adaylarına yönelik ise şu önerilerde bulundu: “Belediyelerin kaynakların etkin ve verimli yönetilmesi gerekiyor. Yani, insan kaynakları ve mali kaynaklar ile diğer malzeme, makine, teçhizat kaynakları verimli değerlendirilmeli. Bunların doğru şekilde yönetileceği kurumsal birliktelik gerekiyor.

Türkiye’nin 2053 sıfır emisyon hedefine ulaşması için sürdürülebilir şehir yönetimi anlayışını ön planda tutmak gerekiyor. Bunun içinde toplu ulaşımın, atıkların, kullanılmış suyun yönetilmesi gibi birçok kavram var. Bunu yapanlar, şehri de geleceğe taşımış olacaklar. Şehrin talepleri ile, başkanın vizyonu ve kurumsal kapasitenin çok doğru kesiştiğinde maksimum memnuniyet çıkıyor. Bunun için şehri tanımak, vatandaş taleplerini iyi yönetmek, kurumsal kapasiteyi de istekleri yerine getirmek, başkanın vizyonuyla şehirlerin dünya seviyesinde şehircilik anlayışıyla yönetme felsefemizin olması gerekiyor.

“TBB İnovasyon AŞ yenilenebilir enerji yatırımları yapacak”

Yenilenebilir enerji yatırımları yapmak üzere TBB İnovasyon A.Ş adlı bir şirket kurduklarını söyleyen Hayri Baraçlı, bu şirketin yapacağı yenilenebilir enerji yatırımlarına belediyelerin de ortak olacağını bildirdi. Belediyelerin kendi yapacakları küçük yatırımlar yerine daha büyük enerji yatırımları gerçekleştirileceğini anlatan Baraçlı, başka bir ifade ile ölçek ekonomisi sayesinde belediyelerin kaynaklarının daha uygun yönetilmesinin sağlanacağına değindi. Baraçlı, bu konuda İller Bankası ve Dünya Bankası’nın da destek vereceğini dile getirdi.