TBMM Başkanı Kurtulmuş: Yeni Anayasa mecburiyet

Yeni Anayasa tartışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Cumhuriyetin ikinci yüzyılına yakışır bir Anayasa yapmak boynumuzun borcudur.” dedi. Kurtulmuş, "Anayasa tartışmalarının merkezi TBMM olacak. En geniş mutabakatı sağlamaya çalışacağız." diye konuştu.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Yeni Anayasa mecburiyet

Maruf BUZCUGİL

ANKARA (EKONOMİ) – Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, 1 Ekim’de başlayacak 28. Dönem 2. Yasama Yılı'nda Meclis’in ana gündeminin “yeni Anayasa ve Meclis İçtüzüğü” olacağını bildirdi.

Kurtulmuş “yeni Anayasa artık bir mecburiyet” dedi.

Yeni yasama yılının başlangıcı öncesinde medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle sohbet toplantısında bir araya gelen TBMM Başkanı Kurtulmuş, 12 Eylül Anayasası’nın kabulünün ertesi günü tartışılmaya başlandığını belirterek, “Cumhuriyetin ikinci yüzyılına yakışır bir Anayasa yapmak boynumuzun borcudur. 28.dönem 2.yasama yılı tarihi bir dönem. Gücü tesirli bir Türkiye yüzyılının başlangıcı. Kalıcı işler yapmak nasip olur inşallah.” dedi.

“12 Eylül Anyasası’ndan kurtulma vakti”

Kurtulmuş, 12 Eylül’ün çok ağır bedeller ödettiğini en kalıcı hasarın ise hala ruhunu koruyan Anayasa olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Anayasa, TBMM İçtüzüğü, Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler Yasası, bu 4 temel hukuk metninin daha demokratik hale getirilmesi, milleti taşıyabilecek bir güce kavuşturulabilmesi TBMM’nin önemli sorumluluklarındandır. 1982 Anayasası da 19 kez değiştirilmiştir ama Anayasanın ruhu ve esas kaidesi hala burada durduğu için bir anayasa değişikliğine ihtiyaç vardır.”

"TBMM anayasa tartışmalarının merkezi olacak"

TBMM Başkanı Kurtulmuş, sivil, katılımcı ve demokratik anayasanın Türkiye’nin gelecek nesillere karşı bir sorumluluğu olduğunu vurgulayarak, yeni anayasa konusunda siyasi partiler ve hukuk çevrelerinde bir müktesebat bulunduğunu anlattı. Kurtulmuş, “Bu büyük müktesebatın yeniden harekete geçirilmesi ve fikri olan herkesin fikrinin ortaya konulabilmesi için bir siyasal iklim oluşturmak durumundayız.” dedi.

Türkiye’nin anayasa ihtiyacının, doğru zeminlerde, doğru yöntemlerle tartışılmasının önemine dikkati çeken Kurtulmuş, şunları kaydetti:

“Eğer siyasi iklimi doğru bir şekilde oluşturmayı başarabilirsek ben Türkiye’nin bu dönemde yeni anayasayı yapabilecek bir imkana kavuşacağı kanaatindeyim. Bu anayasa tartışmaları içerisinde önemli hususlardan birisi de şudur, siyasal iklim içerisinde farklı çevrelerin görüşleri mutlaka dile getirilecek ama sonuç itibarıyla TBMM anayasa tartışmalarının öncüsü ve merkezi olacaktır. Anayasayı millet adına Meclis yapacağına göre, bu tartışmanın doğal olarak TBMM’nin uhdesinde ve TBMM’nin öncülüğünde dile getirilmiş olması, siyasi iklimin ve zeminin doğru yönlenmesi bakımından da şarttır kanaatindeyim.”

Kurtulmuş, “Anayasa bir siyasi gündem değil, bir Türkiye gündemi olarak gündeme gelmeli, tartışılmalı. En geniş mutabakatı sağlayacak şekilde yolumuza devam etmemiz lazım.” mesajını verdi.

"Anayasa’dan önce Meclis İçtüzüğü’nün çıkarılması mümkün"

Meclis İçtüzüğü vasıtasıyla yasama kalitesinin artırılması milletvekilinin ve Meclis’in saygınlığının artırılması ile ilgili adımların da atılabileceğini belirten Kurtulmuş, “Bu anlamda partiler arasında bir uzlaşı ile ümit ediyorum ki anayasadan önce Meclis İçtüzüğü’nün çıkarılması mümkündür ve daha kolay bir adım olacağı kanaatindeyim.” diye konuştu.

Parti gruplarının da bu konuda bir çalışma yaptığını bildiğini aktaran Kurtulmuş, ön yargısınız, herhangi bir çerçeve ile sınırlama yapmaksızın parti gruplarının yaptığı çalışmalardan sonra ortak bir komisyon kurularak Meclis İçtüzüğü çalışmasının gündeme getirilebileceğini belirtti.
Türkiye’de bugüne kadar Meclis İçtüzüğü konusunda çok çalışma yapıldığını anlatan Kurtulmuş, kendisinin de yaz boyunca içtüzük üzerine bir çalışma yaptığını ve nelere ihtiyaç olduğu konusunda notlar aldığını söyledi.

Kurtulmuş, çok farklı konularla ilişkilendirilen ihtisas komisyonlarının da mutlaka yeniden ele alınması gerektiğini söyledi.

"Avrupa Parlamentosu '2022 Türkiye raporu' yok hükmünde"

Meclis Başkanı Kurtulmuş, Avrupa Parlamentosunun (AP) “2022 Türkiye Raporu”na ilişkin bir soru üzerine şunları söyledi:

“Son derece taraflı, Türkiye düşmanı belli lobilere sanki teslim edilmiş ve onların ofislerinde hazırlanmış, neredeyse her bir cümlesinde Türkiye karşıtlığını kelimelerin içerisine giydirmiş olan taraflı, yanlı bir rapor olduğu kanaatindeyim. Bizim için yok hükmünde bir rapordur. Kimsenin Türkiye’yi böyle oturduğu yerden hem de Avrupa Birliği adaylık sürecinin konuşulduğu bir dönemde bu kadar çok taraflı bir raporla Türkiye’yi tedip etmeye, yani bir şekilde hizaya getirmeye, cezalandırılmaya kalkmasını doğru bulmayız. Bu raporu kabul etmediğimizi, iade ettiğimizi ifade etmek istiyorum.