Tüketim de yatırım da özel sektörden

2024 Yıllık Programı Resmi Gazete’de yayımlandı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Tüketim de yatırım da özel sektörden

Hüseyin GÖKÇE / ANKARA

2024 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programının Onaylanması Hakkında Karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Toplam 497 sayfadan oluşan programda, dünya ekonomisindeki gelişmeler ve Türkiye ekonomisindeki gelişmeler ayrı başlıklarda ele alınıyor.

Programın ikinci bölümünde ise 2024 yılına ilişkin hedef ve politikalar yer alıyor. Burada da 12. 5 Yıllık Kalkınma Planı’nda yer alan makroekonomik göstergeler yanı sıra sektörel politika ve tedbirlere yer veriliyor.

Yatırım Programının, Ekonominin Genel Dengesi başlıklı bölümünde yer alan verilere göre 2024 yılında da geçmiş yıllarda olduğu gibi yatırım ve tüketimin önemi bölümünü özel sektör gerçekleştirecek.

Buna göre, cari fiyatlarla 17 trilyon 879 milyar liralık toplam tüketim, 2024’te yüzde 59.8’lik artışla 28 trilyon 585 milyar liraya yükselecek. Bunun 4 trilyon 329 milyar lirası kamu, 24 trilyon 255 milyar lirası ise özel sektör tarafından yapılacak.

Toplam yatırımların da tüketimdekine benzer bir oranda yüzde 59.4 artması öngörülüyor. Bu kapsamda kamu sabit sermaye yatırımları yüzde 44.9 artarak 1 trilyon 397 milyar liraya, özel sektör sabit sermaye yatırımları ise yüzde 61.2 artarak 11 trilyon 375 milyar liraya yükselecek.

Kamu yatırımlarında aslan payı ulaştırmada

Kamunun 2024 yılında yapacağı 1 trilyon 362 milyar liralık sabit sermaye yatırımının yüzde 36.3’üne karşılık gelen 494 milyar liralık kısmı ulaştırma sektörüne yapılacak. Bunu 282.9 milyar lira ve yüzde 20.8 ile diğer hizmetler, 157 milyar lira ve yüzde 11.6 ile de eğitim sektörü takip edecek.

Bu konularda ilginizi çekebilir