MAKFED Başkanlığı'na yeniden Adnan Dalgakıran seçildi

Makine imalatçısı 3 bine yakın firmayı temsil eden 28 derneği çatısı altında bir araya getiren Türkiye Makina Federasyonu’nun (MAKFED) 4. Olağan Genel Kurulu 19 Mart’ta toplandı. MAKFED’de Adnan Dalgakıran yeniden başkanlığa seçildi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
MAKFED Başkanlığı'na yeniden Adnan Dalgakıran seçildi

Türkiye’yi ulusal ve uluslararası sektörel platformlarda temsil etmek, dernek, birlik ve kümelerin kendi alan ve alt sektörlerindeki faaliyetlerini destekleyerek sektörel işbirliğini güçlendirmek amacıyla 2014’t kurulan MAKFED’in 4. Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleşti.

14 kurucu derneğin bir araya gelmesiyle kurulan ve bugün 20 asil, 8 gözlemci olmak üzere 28 üye derneğe ulaşan federasyonun üyeleri, Genel Kurul için 19 Mart 2022 tarihinde Ankara’da toplandı.

Divan Başkanlığı’nı Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede'nin yürüttüğü seçimli genel kurulda iki yıl süreyle görev yapacak yeni yönetim kurulu Adnan Dalgakıran, yeni denetim kurulu ise Sevda Kayhan Yılmaz başkanlığında oluştu.

“MAKFED’in genişlemesi yükselen dayanışmanın bir işareti”

MAKFED çatısı altında güçlü bir örgütlenmeye kavuşmuş olmasının, planlama ve uygulamalarda getirdiği faydaların altını çizen Hasan Büyükdede, “Makina sektörü pilot sektör olmanın gereklerine uygun, etkili ve yararlı işler yürütüyor. Hızlı büyüyen yatırımı ve üretimiyle hem ülkemizin makina ve teçhizat ihtiyacının önemli bir kısmını karşılıyor hem de ihracatını rakip ülkelerin üzerinde artırıyor. MAKFED’in üye tabanının bu kadar hızlı genişlemesini ise beklenti ve giderek yükselen dayanışmanın güven verici bir işareti olarak değerlendiriyorum. Sektörün elbirliği ile ve kapsamlı analizlere dayanarak hazırladığı çok sayıda raporun resmi kurumlarla paylaşılması yanında açık kaynak olarak da yayınlanmasını çok değerli buluyorum. Bakanlık bünyesinde dijital ortamda kayıtları tutulan sanayi sicil verilerinin taraflara sunulmasında, çok aktörlü yapıya haiz makine sektörü için MAKFED ile ortak çalışmalar yapılmasını faydalı görüyorum.” şeklinde konuştu.

“Misyonumuzun farkındayız, gereğini yapıyoruz”

Büyük ölçüde pandemi etkisinde geçen iki yıllık dönemin sonunda yatırımını yüzde 49, üretimini yüzde 42, ihracatını ise yüzde 23 artırmayı başaran ve 23 milyar dolar ihracatla Türkiye’nin en büyük 3 sektörü arasına giren makine imalat sektörünü temsil etmenin gururunu yaşadıklarını belirten Dalgakıran ise şunları söyledi: “Rakip ülkelerin fevkinde sağlanan başarılar bizi hedefimize bir adım daha yaklaştırırken, ülke sanayinin dönüştürülmesinde önemli roller oynayacağımızın haberini de vermiş oldu. 2002 yılında Makina İhracatçıları Birliği’mizi kurarak çıktığımız yol bizi bugün, pek az ülkede görülebilecek güçte bir sektörel örgütlenmeye ve dayanışmaya kavuşturdu. İçinde makinanın yer almadığı hiçbir strateji yazılamayacağı için görev ve sorumluluğumuz büyüktür. Sanayiinin küresel dönüşümü sürecindeki fırsatları değerlendirebilmenin ve dünya ekonomisinden ülkemizin aldığı payı artırabilmenin tek yolu ise ileri ülkelerde olduğu gibi, makina eksenli bir dönüşüm sürecinden geçmektir.”

Türkiye Makina Federasyonu’nun 2 yıllık süre için görev yapacak yeni yönetim ve denetim kurulları ise şu isimlerden oluştu:

Yönetim Kurulu:
Adnan Dalgakıran, Adil Nalbant (TEMSAD), Ali Eren (KBSB), Cem Büyükcıngıl (AMD), Emre S. Gencer (MİB), Hasan Basri Kayakıran (ENOSAD), Hüseyin Semerci (PAGDER), Kutlu Karavelioğlu (POMSAD), Mustafa Tecdelioğlu (BESİAD), Mehmet Sefa Targıt (AYSAD), Önder Bülbüloğlu (TEVİD), Serkan Karataş (İSDER), Şenol Önal (TARMAKBİR)

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri:
Nadir Akgün (İMDER), Cemal Dener (SAHA), Mustafa Sabri Erol (AİMSAD), Cihan Acaroğlu (EFSİAD), Suat Demirer (AKDER)

Denetim Kurulu:
Sevda Kayhan Yılmaz (AKDER), Mehmet Ağrikli (TEMSAD), Musa Ertunç (ARÜSDER)

Denetim Kurulu Yedek Üyeleri:
Ahmet Özkayan (MİB), Nurdan Yücel (POMSAD), Burç Angan (PAGDER)