9. Yargı Paketi ile Meclis’in onayına sunulan düzenlemeler

Serbest Kürsü
Serbest Kürsü

Av. Zafer İşeri

ziseri@iseri.av.tr

- Yeni yargı paketiyle öncelikle cezasızlık algısı yok edilmek isteniyor diyebiliriz. Denetimli serbestlik alanında yeni bir düzenleme getirilerek yapanın yaptığının yanına kar kalması döneminin geride kalması hedefleniyor.

- Caydırıcılık açısından cezaların artırılması da gündemde olabilir. Üst maddede belirttiğimiz gibi, özellikle belli suçların cezalarının caydırıcı olması ile ülkemizde suç işleme oranında mutlaka azalma yaşanacaktır.

- Hükümlülerin koşullu salıverilme süresinin beşte birini denetimli serbestlikte geçirmesi yeni yargı paketinin maddeleri arasında bulunuyor.

- Kadınların soyadı haklarından birine ilişkin yeni bir değişiklik de beklenmektedir. Evlenmeden önce ve evlendikten sonraki soyadını kullanan kadınların yalnızca evlenmeden önceki soyadını kullanabilme hakkının getirilmesi maddeler arasında bulunuyor.

- Hakimler ve Savcılar Kanunu'nda da birtakım değişiklikler yapılması söz konusudur.

- Son dönemlerde yaşanan hadiseler gibi durumların önüne geçilmesi amacıyla ise sporda şiddete yönelik yeni düzenlemelerin gündemde olması bekleniyor.

- Annelerin, baba ile çocuk arasındaki soy bağının reddi için de dava açma hakkı olabilecek, teklifte yer verilmiş. Ailenin huzur ve refahının korunması amacıyla getirilmek istenen bu düzenlemede, baba olduğunu iddia eden üçüncü kişilerin soy bağının reddi davası açabilmesi belirli kurallara bağlı olarak getirilmesi bekleniyor. Bu dava doğumdan itibaren 1 yıl içinde açılabilecektir.

- Evlat edinenler, adlarını, evlatlığın anne ve baba adı olarak yazılabilmesine dair düzenleme bekleniyor.

- Uzlaşma görüşmeleri sırasında tespit edilmesi mümkün olmayan ya da uzlaşmadan sonra meydana gelen zararlarla ilgili tazminat davası açılabilmesi mümkün olunabilecek. Arabuluculuk görüşmelerinin ilk toplantısına katılmayan tarafın yargılama giderlerinden sorumluluğuna ve lehlerine hükmedilecek vekalet ücretine ilişkin düzenleme yapılması da teklifteki düzenlemeler arasında mevcut. 

- Birden fazla baronun mevcut bulunduğu illerde, tüm baroların o ildeki tüm insanların hizmetinde olduğu dikkate alınmakla her beş bin nüfus için tespit edilecek toplam puana göre barolara yeni imkânlar getirilebilir.

- Şikâyete tabi hakaret suçu bakımından azami şikâyet süresini yeniden belirlenebilir. Getirilecek düzenlemede, soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olan hakaret suçu açısından şikâyet süresinin, fiilin gerçekleştiği tarihten itibaren 2 yılı geçemeyeceği kabul edilecek. Bu şekilde özellikle günümüzde oldukça güncel olarak kullanılan sosyal medya üzerinden uzun yıllar önce yapılan bazı paylaşımlar nedeniyle kullanıcılar üzerinde sonradan oluşacak baskının aza indirgenmesi hedefleniyor.

- Mesleğinde 20 yıl kıdeme sahip hukukçular, arabuluculuk eğitimi almak şartıyla sınava girmeden arabulucu olabilecek.

- Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavları’ndaki soru sayısı 100 iken,120’ye çıkarılacak.

- Uzlaştırmacılar, yalnızca hukuk fakültesi mezunları arasından seçilebilecek. İcra ve İflas Kanunu Hükümlerine göre yapılmakta olan elektronik açık arttırmayla ilgili düzenleme de yapılabilir.

- Şirketlere kayyum atanmasına karar verildiği takdirde, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun kayyum olarak atanmasına izin veren düzenlemenin uygulama süresi 5 yıl süreyle uzatılabilir.

- Yeni düzenleme ile Karayolları Trafik Kanunu uyarınca, sahipleri tarafından teslim alınmayan veya sahiplerine ulaşılamayan, yediemin otoparklarında bulunan araçların satış usulü kolaylaştırılacak. 

- İlk defa istinaf merciince verilecek istinaf isteminin reddi, istinaf edilmemiş sayılması ve istinaf isteminde bulunulmamış sayılmasına ilişkin kararlara karşı temyiz yoluna başvuru imkânı getirilmektedir.

- Oldukça merak edilen ve beklenen ceza indirimi konusuyla ilgili ise teklifte bir bilgi bulunmamaktadır.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Zihinsel geviş getirmek 10 Temmuz 2024