Fintek 3 alanda fark yaratıyor

Didem Eryar ÜNLÜ
Didem Eryar ÜNLÜ YAKIN PLAN

Fintek özellikle üç alanda önemli bir fark yaratıyor. Bunlar; kadın girişimciler, küçük işletmeler ve bankacılık sistemine dahil olmayanlar.

Fintek endüstrisi, tüm dünyada ciddi bir büyüme yaşıyor. Dijital bankacılık ve finansal hizmetler hem gelişmiş ekonomilerde hem de daha önce milyarlarca insanın bankacılık hizmetlerine erişmekte zorlandığı bölgelerde önemli bir dönüşüm yaratıyor. Dünya Ekonomik Forumu’nun Cambridge Alternatif Finans Merkezi ile ortaklaşa gerçekleştirdiği yeni araştırma, büyümenin güçlü müşteri talebinden kaynaklandığını ortaya koyuyor. 2024 Küresel Fintek’in Geleceği raporu, dünya genelinde 227 şirketle yapılan bir ankete dayanıyor. Bu şirketlerin yaklaşık yüzde 51’i, fintek hizmetlerine yönelik güçlü tüketici talebinin büyümenin ana itici gücü olduğunu söylüyor. Cambridge Alternatif Finans Merkezi’nden Bryan Zhang’a göre, fintek özellikle üç alanda önemli bir fark yaratıyor. Bunlar; kadın girişimciler, küçük işletmeler ve bankacılık sistemine dahil olmayanlar. Cambridge Alternatif Finans Merkezi Kurucu Ortağı ve İcra Direktörü Bryan Zhang, fintek sektörünün “krediye erişmek, ödeme yapmak, sigorta ürünleri almak için alternatif araçlar, kanallar ve sistemler yarattığını" söylüyor. Zhang’a göre bankacılık temelli mevcut finansal sistem, bu hayati finansal hizmetlere ihtiyaç duyan nüfusun tamamına ulaşamıyor.” Zhang, fintek endüstrisinin fayda yarattığı üç alan hakkında şu bilgileri veriyor:

Fintek kadın girişimciler için fırsatlar yaratıyor

Zhang, “Dünyanın birçok yerinde fintek’lerin kadın girişimcilerin ihtiyaçlarını karşılamak için önemli bir rol üstlendiğini görebiliyoruz" diyor. Kadınlar dijital platformları kullanarak sermayeye erişebiliyor, kitle fonlamasına katılabiliyor ve mali durumlarını daha kolay yönetebiliyor. Finansal hizmetlerin bu şekilde demokratikleşmesi, oyun alanını eşitliyor ve kadın liderliğindeki daha fazla işletmenin ortaya çıkmasına ve gelişmesine olanak tanıyor. Fintek’in finansal okuryazarlığa ve ağ kurmaya verdiği önem, kadınları başarıya ulaşmak için gerekli araçlarla donatmakta da önemli bir rol üstleniyor.

Dijital finans küçük ve orta ölçekli işletmeleri güçlendiriyor

Bugün dünyanın dört bir yanındaki küçük ve orta boy işletmelerin en büyük sorunu finansman kaynaklarına ulaşmak. Zhang, dijital finansın KOBİ’ler için ezber bozan bir unsur olduğunu söylüyor ve fintek’ler tarafından işletme finansmanı kararları almak için kullanılabilecek alternatif verilerin kullanımının önemine dikkat çekiyor ve şu yorumu yapıyor: “Sosyal medya verileri, biyometrik veriler ve hatta FedEx veya UPS gönderi verileri... KOBİ’lere çok hızlı, sağlam ve doğru bir kredi kararı sunmak için kullanılabilecek önemli alternatif veri noktaları.” Bu alternatif veri stratejisi, KOBİ’lerin bir zamanl ar sadece büyük şirketlerin sahip olduğu bir dizi finansal hizmete erişebildiği anlamına geliyor. Dijital ödemeler, çevrimiçi bankacılık ve kredi hizmetleri KOBİ’lerin büyümesini, yenilikçi yatırımlara yönelmesini ve ekonomik büyümeye katkıda bulunmasını sağlıyor.

 “Kırsal ve uzak bölgelerdeki düşük gelirli kesime” finansal hizmet

 Zhang, fintek’lerin ilk kez “kırsal ve uzak bölgelerdeki düşük gelirli kesime” finansal hizmetler sunduğunu söylüyor. Bu da fintek’lerin dijital finansal hizmetlerin sunumunda daha kapsayıcı bir rol üstendiğini ortaya koyuyor.

Risklere dikkat

Fintek, sadece gelişmekte olan ekonomileri değil, gelişmiş ülkeleri de güçlendiriyor. Finansal hizmetlere erişimi artırarak, KOBİ’leri destekleyerek ve sistemin dışında kalan topluluklara ulaşarak, ekonomik kalkınmayı ve finansal katılımı teşvik ediyor. Ancak tabi ki riskleri de var. Zhang, tüketicilerin özellikle sosyal medya üzerinden dolandırıcılık ve sahtekarlıklara kurban gitmesinin önemli bir risk olduğunu söylüyor ve “Sağlam bir düzenleyici ve denetleyici çerçeve şart” diyor.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar