İklim değişikliği, enflasyon ve gıda fiyatlarını daha da artıracak

Didem Eryar ÜNLÜ
Didem Eryar ÜNLÜ YAKIN PLAN

İklim değişikliğinin ekonomi üzerindeki etkileri giderek daha iyi anlaşılıyor. İşgücü verimliliğinden, tarımsal üretime, enerji talebinden ve insan sağlığına kadar gelecekte beklenen değişiklikler, hem mikro, hem de makroekonomik açıdan çok önemli refah kayıplarına yol açacak nitelikte.

İklimin yarattığı olumsuz etkilerden nasibini alan bir diğer konu da enfl asyon. İklim değişikliği riskinin kapsamlı bir şekilde değerlendirmesi için, yükselen veya istikrarsızlaşan fiyatların da değerlendirilmesi gerekiyor.

Birleşmiş Milletler tarafından yapılan tahminler, hızla yükselen fiyatlar nedeniyle 2023 yılı itibariyle 71 milyon insanın daha yoksullaşmış olacağını ortaya koyuyor.

Gıda maliyeti her yıl % 1,49 ila 1,79 puan arasında artacak

İklim değişikliğinin enfl asyon dinamiklerini etkileme potansiyeli, para politikasının yürütülmesi ve merkez bankalarının gelecekte fiyat istikrarını koruma kabiliyetleri açısından artan bir öneme sahip.

Bu nedenle, enflasyon üzerindeki iklimsel risklerin kapsamlı bir değerlendirmesi, hükümetlerin karbon emisyonlarını azaltma ve iklim değişimi uyum çabalarına rehberlik etmenin yanı sıra iklim değişikliğinin yarattığı risklere karşı para politikasını düzenleme açısından da önemli bir unsur.

Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) bilim insanları ile birlikte gerçekleştirdiği araştırma, küresel ısınma ve sıcak hava dalgalarının, gelecekte dünya genelinde gıda fiyatlarını ve genel enfl asyonu daha da arttıracağını ortaya koyuyor.

Araştırmaya göre iklim değişikliği 2035 yılına kadar dünya genelinde gıda maliyetini her yıl yüzde 1,49 ila 1,79 puan arasında artıracak.

Gelecekteki ısınma ve aşırı sıcakların genel enfl asyon üzerindeki etkisi, en iyi ve en kötü durum senaryosuna göre yıllık bazda 0,76 ile 0,91 puan arasında olacak.

ECB ve Potsdam İklim Etkisi Araştırma Enstitüsü daha önceki çalışmalarında, küresel ısınmanın gıda enfl asyonunda 2035’e kadar yüzde 0,92 ila yüzde 3,23 arasında, manşet enfl asyonda ise yüzde 0,32 ila yüzde 1,18 arasında artışa yol açacağını tespit etmişti.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar