İş Yerinde Dikkat Dağınıklığıyla Baş Etme

Hakan OKAY
Hakan OKAY Helikopter Bakışı

Günümüzde iş yerinde dikkat dağınıklığı yaygın bir sorundur. İşlere yeteri kadar odaklanamamak, işleri zamanında yetiştirememek, beklenen sonuçları verememek ve benzeri sonuçlar, bir yanda verimsizliğe neden olurken, diğer yanda da işin kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu durum iç ve dış müşterilerin memnuniyetsizliğine neden olmaktadır. Ayrıca belirli dönemlerde yapılacak performans değerlendirmelerinde çalışanlara düşük puan verilmesi söz konusu olmaktadır.

İş yerinde dikkat dağınıklığına yol açabilen pek çok sebep vardır.

İş dünyasında yaygın olarak görülen dikkat dağınıklığına sebep olan bireysel ve kurumsal başlıca nedenleri şöyle sıralayabiliriz:

 1. Yoğun İş Yükü:

Aşırı iş yükü, birden fazla görevin aynı anda yapılmasına veya önceliklerin belirlenmesinde zorluk yaşanmasına neden olabilir. Bu durumda, çalışanların dikkati kolayca dağılabilmektedir.

2. Az İş Yükü:

Yoğun iş yükünün tersi olan az iş verilmesi de çalışanlarda iş odaklanmak yerine, iş dışında başka olaylarla ilgilenilmesine neden olabilir.

3. Sürekli Gelen E-postalar ve Bildirimler:

Anlık e-posta ve sosyal medya bildirimleri gibi sürekli gelen mesajlar, dikkati anında dağıtarak çalışma performansını düşürebilir.

4. Fiziksel Çevre:

Gürültülü veya düzensiz bir çalışma ortamı, dikkat dağınıklığına katkıda bulunabilir. İş yerindeki rahatsız edici sesler, görüntüler veya düzensizlik, odaklanmayı zorlaştırabilir.

5. Yetersiz Planlama ve Öncelik Belirleme:

Görevleri düzenlemekte veya önceliklendirme konusunda yetersizlik, çalışanların işlerini daha verimli yapmalarını engelleyebilir ve dikkat dağınıklığına neden olabilir.

6. Teknoloji Bağımlılığı:

Teknolojiyi verimli kullanmak önemli olsa da aşırı teknoloji kullanımı ve sosyal medya bağımlılığı çalışanların dikkatini dağıtarak iş performansını olumsuz etkileyebilir.

7. Stres ve Kaygı:

Yüksek düzeyde stres ve kaygı, zihni meşgul ederek dikkat dağınıklığına yol açabilir.

8. Yetersiz Dinlenme ve Uyku:

Yetersiz uyku veya dinlenme, beyin fonksiyonlarını olumsuz etkileyerek dikkat eksikliğine sebep olabilir.

9. Çoklu Görev yapma:

Birden fazla işi aynı anda yapmaya çalışmak, odaklanmayı güçleştirebilir ve dikkat dağınıklığına yol açabilir.

10. Uzun Süren Toplantılar:

Gereksiz uzun süren toplantılar, çalışanların odaklanma güçlüğü yaşamasına neden olabilir ve zamanı verimli kullanmayı engelleyebilir.

11. Monoton ve Sıkıcı İşler:

Yapılan işin sıkıcı ve tekrarlayıcı olması, çalışanların ilgisini kaybetmelerine ve dikkatlerinin dağılmasına neden olabilir.

12. Görev Tanımlarının Net Olmaması:

Çalışanlarının görevlerinin net olmaması, nerede başlayıp nerede biteceği ve nasıl raporlanacağı belli olmayan görevlere odaklanmak zor olabilir.

13. Görevleri Zamanında Bitirmeyenlere Karşı Yeteri Yaptırımların Olmaması:

Bir görevin zamanında bitirilmemesi veya istenilen kalitede olmaması durumunda çalışanlara yeteri kadar yaptırımın olmaması da çalışanları işleri ertelemelerine neden olabilir.

14. Bireysel Hedeflerin Olmaması:

Çalışanların bireysel hedeflerinin net olmaması, kariyer planlamalarının yapılmaması da işlere yeteri kadar odaklanılmamasına neden olabilir.

15. Çalışanların Kurumun Bütünlüğüne İnanmamaları:

Kurum bütünlüğüne, belirlenmiş misyon ve vizyona inanmamaları da çalışanların iş performanslarını olumsuz etkileyebilir.

İş yerinde dikkat dağınıklığının sebepleri, işyerine ve çalışma şartlarına bağlı olarak farklılık gösterebilir. Bu nedenle, iş yerinde dikkat dağınıklığıyla başa çıkmak için etkili stratejiler geliştirmek ve uygun çözümler uygulamak önemlidir. Çok özetle 6 önemli adım hemen atılabilir:

a. Öncelikleri belirlemek

b. Tek Göreve Odaklanmak

c. Çalışma Ortamını Düzenlemek

d. Dikkati Sürekli Dağıtan Unsurlardan Kaçınmak

e. Uygun Ara Vermek

f. Dikkat Egzersizleri Yapmak

Bu yöntemler uygulanarak, iş yerinde dikkat dağınıklığından uzaklaşabilir ve daha etkili bir çalışma performansı sergilenebilir.

 

 

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
İletişimde "empati" 08 Temmuz 2024
Bayram ekonomisi 17 Haziran 2024
Hackathonlar artmalı 10 Haziran 2024
Kişisel Marka Olmak 27 Mayıs 2024
Markalaşma ve Mantra 13 Mayıs 2024