Köy Enstitüleri ile Öğretmen Okulları’nın önemi

Serbest Kürsü
Serbest Kürsü

Erdoğan KUTLU - Makine Mühendisi

Ülkelerin, bağımsız, anti-emperyalist, çağdaş, güçlü ve mutlu bir ülke olabilmesi için; çalışması, yorulması, öğrenmesi ve üretmesi temeldir. Öğrenmesi için, çok iyi eğitim almış öğretmenlere ihtiyaç vardır.

100. yılına girdiğimiz Cumhuriyetimizin kuruluşu ile beraber hazırlanan "Milli Kalkınma Projesi"nde eğitime büyük önem verilmiştir. Köyde yaşayan vatandaşlarımızın eğitilmesi, aydınlatılması ve mesleki becerilerinin geliştirilmesi ile birim araziden ve birim hayvandan en yüksek verimin nasıl alınacağını öğretmek amacıyla Köy Enstitüleri kurulmuş ve üretim amaçlı Cumhuriyet Köyü Projesi bizzat Atamız tarafından hazırlanmıştır.

Kentlerimizde yaşayan vatandaşlarımız için de okuma-yazma kurslarının verildiği, kültür sanat etkinliklerinin yapıldığı, kütüphanesi, satranç oyun salonu olan Halk Evleri açılmıştı. İlk ve orta eğitiminde eğitim verecek öğretmenlerin yetiştirilmesi için de "Eğitim Enstitüleri" ile "Öğretmen Okulları" açılmıştır. Ancak, 1954 yılında önce "Köy Enstitüleri" daha sonra da "Öğretmen Okulları" kapatılmıştır.

Sonuçta;

Köy Enstitülerinin kapatılması ile köyden-kente ve yurt dışına göçler başlamıştır. (Almanya, Hollanda vb.) Kentlerin etrafında altyapısı olmayan, sağlıksız yerleşim merkezleri oluşmaya başlamıştır. Köylerinde üretim yaparak "Milletin Efendisi" olan köylülerimiz artık kentlerde ve yurt dışında iş/aş için çalışmaya başlamıştır.

Köylerin boşalması ile beraber gıda ürünleri üretimi yönünden "Kendine yeten ülkemiz" artık anavatanı olduğu buğday dahil gıda ürünlerinin çoğunu ithal eder hale gelmiştir. Şu an Köy

Okullarının çoğu kapatılmıştır. Köylerdeki öğrenciler, taşımalı eğitim görmektedir.

Gelecek nesillerin gelişen teknolojilere uygun yetiştirilmesi, Kültür ve sanat yönünden geliştirilmesi için çok iyi eğitim almış öğretmenlere ihtiyaç vardır. Gelişmekte olan ülkemizin gelişmiş ülkeler düzeyine ulaşabilmesi için;

1. Köylerimizin Avrupa ülkelerindeki (İsviçre, Avusturya, Fransa, İtalya köyleri vb.) gibi

"Üretim-Pazarlama ve Turizm amaçlı" birer "İhtisas Köyleri"nin olabilmesi için "Köy Enstitüleri"nin açılması ve mezun olacak öğretmenlerin, Köy Okullarına atanması ve kapalı köy okullarının açılması ile birlikte taşımalı eğitime son verilmesi,

2. Kentlerimizdeki ilk ve orta öğretim merkezlerinde öğretmenlik yapacak ve "Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür" bilgili ve kültürlü nesiller yetiştirecek öğretmenlerin önce kendilerinin bu konularda eğitim görmeleri gerekmektedir.

Gelişmiş ülkelerde uygulanan sistemler de incelenerek kampüs şeklinde, yatılı, uygulamalı eğitim ve öğretimin verileceği; kampüs içerisinde bilim ve teknoloji, kültür ve sanat merkezleri ile spor tesislerinin, hobi atölyelerinin, hobi üretim bahçelerinin, kütüphane, yemekhane gibi ünitelerin bulunacağı "Öğretmen Okullarının" acilen açılması ülkemizin geleceği açısından büyük önem taşımaktadır.

"Çalışmadan, yorulmadan, öğrenmeden, rahat yaşama yollarını aramayı itiyat haline getirmiş milletler, evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra istiklallerini kaybetmeye mahkûmdurlar. Dünya'nın her tarafından öğretmenler, insan topluluğunun en fedakâr ve muhterem unsurlarıdır."

Kemal Atatürk

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Asgari ücret zammı 08 Aralık 2023
Asgari ücret zammı 07 Aralık 2023