Sürdürülebilirlik veri bilimi ile buluşuyor

Didem Eryar ÜNLÜ
Didem Eryar ÜNLÜ YAKIN PLAN

Şirketlerin başarısı artık sadece finansal tablolarla ölçülmüyor. Bir şirketin değeri, topluma, çevreye ve çalışanlarına sağladığı fayda ile yakından ilgili. Dolayısıyla; sürdürülebilirlik (ÇSY – Çevre, Sosyal, Kurumsal Yönetim) performansının operasyonların tamamında ölçülmesi ve şeffaf bir şekilde tüm paydaşlarla paylaşılması gerekiyor.              

Fakat; sürdürülebilirlik verisini doğru bir şekilde ölçmek, bu ölçümü doğru değerlendirmek ve sonuçları ortaya koyabilmek son derece karmaşık bir süreç; çok sayıda küresel endeks olması da bu süreci zorlaştıran unsurlardan birisi.          

MAP360, işte bu noktada devreye giriyor ve “şirketlerin ÇSY verisinden gerçek değer üretilmesini ve böylece pozitif etki yaratılmasını” hedefliyor.         

Sürdürülebilirlik profesyonellerinden, yazılım geliştiricilerden ve danışmanlardan oluşan MAP360 ekibi, sürdürülebilirlik yönetimi ile veri bilimini birleştirerek, yaşadığımız değişimin parçası olmak için yola çıkan bir girişim.

Veri akışları daha sağlıklı yönetilebiliyor

Şirketin Kurucu Ortağı ve CEO’su Özgün İnceoğlu, “Modern veri bilimi teknolojilerini kullanarak, organizasyonların operasyonları boyunca değer odaklı dönüşümü tetiklemelerine yardımcı olmayı amaçlıyoruz” diyor ve MAP360’ı, “kurumların sürdürülebilirlik performanslarını ölçmelerine, görselleştirmelerine ve veri bilimi temelli çıkarımlar elde etmelerine yardımcı olan bulut tabanlı, Yapay Zeka temelli bir SaaS (Hizmet olarak yazılım) ürünü” olarak tanımlıyor.            

“Statik ve yavaş yönetilen sürdürülebilirlik performansı ölçülmesi süreçlerini akıllı algoritmalar ve modern veri bilimi uygulamalarının birleşimi ile çok daha verimli bir hale getiriyoruz ve bu sayede şirketler veri akışlarını çok daha sağlıklı olarak yönetebiliyorlar” diyor Özgün İnceoğlu. Peki sürdürülebilirliğin veri bilimi ile buluşması nasıl gerçekleşiyor? İnceoğlu’ndan dinledim:

Gelecek öngörüsü inşa etmek

“Sürdürülebilirlik sürekli güncelleme ihtiyacı olan, küreseli takip etmeyi gereken bir konu. Bu kadar dinamik ve sürekli değişen bir alandaki performansı geleneksel yöntemlerle ölçümlemek; hem verinin değer kaybetmesine neden oluyor; hem de bu veriden anlam üretmek, kurumsal hedefleri takip etmek, yarattığı etkiyi ölçmek pek mümkün olmuyor. Oysa modern teknolojileri kullanarak çok daha verimli bir veri yönetimi mümkün. Çok fazla veriye maruz kalıyoruz; veriyi değerli kılan ise, bu verinin doğru kullanılması. Şirketler bugünkü performanslarını doğru ölçerek, hedeflerini daha sağlıklı bir şekilde belirleyebilirler ve geleceği öngörebilme becerisi kazanırlar. Gelecek öngörüsü inşa edebilirler. Verilerin doğru ve şeffaf bir şekilde ortaya konup değerlendirilmesi, farkındalığı, dolayısıyla şeffaflaşmayı da beraberinde getiriyor.”             

Sürdürülebilirlik check-up’ı

“Sürdürülebilirliği tüm alanları ile ölçen bir platform sunuyoruz. Kapsadığımız konu başlıkları arasında Karbon Salımı hesaplamaları, Atık ve Su yönetimi, Çevresel Olgunluk, Çalışan İstatistikleri, Çeşitlilik ve Eşitlik, Tedarik Zinciri Yönetimi, İSG Uygulamaları, Kurumsal Şeffaflık, Yönetim Yaklaşımı gibi çok çeşitli başlıklar bulunuyor. Yerel ve küresel sürdürülebilirlik endekslerine raporlama yapmak isteyen kompleks yapılardan, sürdürülebilirlik konusuna yeni aşina olan KOBİ’lere kadar çok farklı müşterilere çözümlerimizi sunuyoruz. KOBİ’lerin yarattığı etki çok önemli ve özellikle de Yeşil Mutabakat sürecinde KOBİ’lerin sürdürülebilir dönüşümü kaçınılmaz olacak. Yaptığımız analizlerle, şirketlere zayıf oldukları konu başlıklarında kendi gelişimlerini sağlamaları için hızlı kazanım önerileri sunuyoruz. Adeta şirketlerin küçük bir sürdürülebilirlik check-up’ına girmeleri ve bulgulara göre hızlıca kedilerini iyileştirmelerine kapı aralamış oluyoruz. Sürdürülebilirlik yönetiminin kolaylaştırılmasını ve büyüklüğünden bağımsız tüm kurumlara yayılmasını amaçlıyoruz. Bunu bulut teknolojisi, makine öğrenmesi, yapay zeka, veri görselleştirmeleri gibi modern teknolojiler ile birleştirerek yapıyoruz.”

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar