Toplantılar, toplantılar ya sonuçlar⁉️

Serbest Kürsü
Serbest Kürsü

Dr. Salim Çam

Progroup Uluslararası Danışmanlık / CEO

Bir organizasyonda bir lider vardır diğerleri operasyonu gerçekleştirir. Organizasyonlardaki toplantıların eyleme dönüşmesini artırmak istiyorsak, iş yapmama kültürünün kırılması gerekmektedir. Kültür ve kodları bir kere yapıştı mı değiştirmek çok zordur. Kültür her şeyi yer bitirir. Tek yenemediği eğitim-öğretimdir.

Bu başlığı Sakarya Yeni Haber köşe yazarı Birgül Soytürk Hoca’nın “Bir Türlü Öğrenmedik” makalesini okuduktan sonra aklıma geldi…

- ğım, -cak, -cek ekleri ilköğretimde bize uygulamalı öğretilirken -tım, -tı, -tık, -dim, -di, -dik ekleri de uygulamalı öğretilmişti. Bugün görüyorum ki daha çok, -cağım, -cak, -cek ekli kelimeler davranışa dönüşmüş durumda.

- cağım, -cak, -cek ekleri genelde geleceğe dair verilen vaatleri kapsamaktadır. Bunların bazıları: “yapa-cağım”, “yapa-cak“, “yapıla-cak”, “gele-cek”, gelece-ğim gibi kelimelerdir.

- tım, -tı, -tık, -dim, -di, -dik ekleri de fiil yani eyleme dönüşmüş kelimelerin eklerinde yer almaktadır. Bunların kelimelerin bazıları: “yap-tım”, “yap-tı“, “yap-tık”, “bitir-dim”, “bitir-di”, “bitir-dik” gibi kelimelerdir.

“Şimdi ne ilgilisi var bunların başlıkla” dediğinizi duyar gibiyim. Aslında 5 duyu organımıza bakarsak en iyi iletişim kanalımız “konuşma” duyu organımız. Yani karşı tarafla, vaat ve eylemlerimizi konuşarak iletişime geçiyoruz.

Bu girişten, sonra şimdi gelelim, “Toplantılar, Toplanlar.. ya Sonuçlar”a…

Bu başlığın altını doldurabilmek için bazı sorularım ve cevaplarım olacak?

1- Organizasyonlarda yapılan toplantıların iş yapma ve icraata dönüştürme performansı nedir? Sadece -cağım, -cak, -cek ekleriyle mi kalıyor? Yoksa -tım, -tı, -tık, -dim, -di, -dik ekleriyle sonuçlandırılıyor mu?

- Toplantıları eyleme dönüştürme performansı ortalama %10’dur.

2- Verilen sözlerin operasyonel çalışılması ve toplantılarda vaatlerin yerine getirilmesi için ne gerekir?

- Adı üstünde “operasyon ekibi” gereklidir.

3- Organizasyonlarda verilen vaatlerin, sözlerin arkasında işleri bitirecek yeterli operasyon ekibi var mıdır?

- Evet vardır. Hatta sayıca olması gerekenin %100 üzerinde fazla operasyon ekibi vardır.

4- Bu operasyon ekibi liderinin verdiği vaatleri veya yapılması gerekenleri yerine getirmede başarı oranı nedir?

- %10’dur.

5- Neden operasyon ekibi görevi yerine getirmez?

- %90’ı vaat veren yani lider gibi olmak ister. Bir organizasyonda bir lider vardır diğerleri operasyonu gerçekleştirir. Lider işi yapmayana kızar ama işi yapacak operasyon görevlisi üzerine alınmazJ Vaad verilen paydaşta verilen vaadi sorar gibi yapar, bir süre sonra unutur. Olan organizasyona, ülkeye olur. Organizasyon ve ülke gelişemez. Ama herkes gelişmemekten şikâyet eder. Bu döngü böyle gider.. Bu bir KÜLTÜR’dür. 

6- Çözüm

- Yukarıda bahsettiğim Birgül Soytürk Hoca “Bir Türlü Öğrenemedik” makalesinde Japonya Eğitim Sistemi’nden bir örnek vermiş.

“Japonya’da okulda temizlik görevlileri yoktur. Öğrenciler derse başlamadan önce, okulun, okul bahçesinin ve etrafının çöplerini toplayarak, ilk derslerini uygulamalı yaparlar. Japonya’da daha çocukluktan başlıyor çevre temizliğinin, doğanın korunmasının öğretilmesi, hijyen eğitimin verilmesi, uygulamalı olarak öğretilip, hayata geçirilmesi” [Birgül Soytürk, Yenihaber]

Bu sistem Japonya’da düzenli yapılıyor ve başarılı oluyorsa neden bizim eğitimimize uygulanmasın?

Bununla ilgili aşağıda, Anaokulundan liseye kadar öğrencilerin alması gereken ‘Zorunlu Dersler’i öneriyorum. Bunları gerçekleştirirsek, yeni yöntemlerle yeni şeyleri çıkarmış oluruz. Yoksa eski yöntemlerle, yeni şeyler beklemeye devam ederiz yıllarca… 

Ders
Uygulama şekli
Kaç saat
Hangi sınıfta alacağı
Empati
Psiko drama ile anlatım
Haftada 2 gün 1 Saat
Anaokulu, 1. 2. ve 3. Sınıf
Çevre Temizlik
Okul bahçesi, park bahçesi ve mahalle temizliği

kaymakamlık, valilik, muhtarlık ve belediyelerle işbirliği
Her gün 1 saat
1.sınıftan 8. Sınıfa kadar
Verilen operasyonel görevin yerine getirilmesi-I
-      Tarihte, zorluklarla kazanılan yerlerin gezdirilmesi ve yaşanan zorluklar anlatılması

-      Öğrenciye okulda operasyonel atölyelerin kurularak işler verilmesi
Haftada bir gün 2 ders
 1.sınıftan 5. sınıfa kadar
Verilen operasyonel

görevin yerine getirilmesi-II
-      Öğrenciye okulda operasyonel atölyelerin kurularak işler verilmesi

-      Haftada bir tam gün kamu veya özel sektörde çalıştırılarak görev verilmesi
Haftada 1 tam gün
 6.7.8. sınıflar
Uçtan uca ahlak ve adaletli olma-I
-      Psiko drama ile Anlatım

-      Ahlak ve adalet üzerine çizgi film, tiyatrolar seyrettirmek.
Her gün 2 ders
Ana okulu, 1.,2.,3,4. Sınıf
Uçtan uca ahlak ve adaletli olma
-      Ahlak ve adalet ile ilgili film ve tiyatrolar seyrettirmek.

-      Örnek projeler yapmak, projelerdeki ahlaki davranış ve adalet konusunda “workshop”
Haftada 4 ders
 5.6.7.8 sınıflar 

Organizasyonlardaki toplantıların eyleme dönüşmesini artırmak istiyorsak, iş yapmama kültürünün kırılması gerekmektedir. Kültür ve kodları bir kere yapıştı mı değiştirmek çok zordur. Kültür her şeyi yer bitirir. Tek yenemediği eğitim-öğretimdir. Eğitim’de iş yapma kültürü olanların biran önce eğitim-öğretimde yukarıda sıraladığımız dersleri Anaokulu, İlk Öğretim, Orta Öğretimlerde biran önce başlatmalıdır. 

 

 

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar