Trabzon sanayisi teşvik bekliyor

Osman ŞİŞKO
Osman ŞİŞKO Trabzon Notları

Ülkemizde sanayileşmenin yurt geneline dengeli bir şekilde yayılımını sağlamak ve yatırımcı açısından da her ilin özelliğine göre teşvik tedbirleri uygulamak üzere hayata geçen Yatırım Teşvik Mevzuatı kapsamında, Trabzon ili gelişmiş iller kategorisi olan 3. grupta yer alıyor. Bu grupta uygulanan yatırım teşvik tedbirlerinin yetersiz kalması nedeniyle Trabzon son 20 yıldır yeterli düzeyde yatırım almadı. Bu durum, Trabzonlu iş insanlarının yatırım yapmak için şehir dışına çıkmasına, şehirde fabrikaların açılmamasına ve işsizliğin artmasına neden oluyor. İşsizliğin artmasıyla birlikte genç üniversite mezunu nüfus göçe sevk ediyor. Yalnızca Trabzon’da değil, sanayinin teşvik edilmediği Karadeniz Bölgesi’nde genç nüfusun göç ettiğini görmek mümkün. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün 1930’lu yıllarda inşasına başladığı ancak tamamlayamadığı sanayinin yurda yayılma stratejisi maalesef devam ettirilemiyor. Sanayinin ağırlıklı olarak Marmara ve İç Anadolu gibi yurdun belli bölgelerinde kümelenmesi, Karadeniz gibi diğer bölgelerde alan yetersizliği sebebiyle arsa fiyatlarının yükselmesine ve yatırım teşviklerinin yetersiz kalmasına, bölgede sanayinin gelişememesine sebep oluyor. Bu durum da büyük risk taşıyor. Bu riski ortadan kaldırmak için sanayileşmenin yetersiz kaldığı şehir ve bölgeler için ayrıcalıklı ve avantajlı teşvik sistemi uygulanması gerekiyor.

Orta ve yüksek katma değerli üretim için stratejik konumda olan Trabzon ili ve hinterlandı şehirler; Kafkasya, Orta Asya ve Türk cumhuriyetlerinin tedarik merkezi olma şansına sahip. Trabzon ili ve hinterlandı iller için büyük bir yatırım olacağına inanılan ve Karadeniz Bölgesi’ni, Kafkasya, Orta Asya Bölgesi’nin orta ve yüksek katma değerli ürünlerde tedarik merkezi haline getireceği düşünülen Yatırım Adası Endüstri Bölgesi yatırım projesi, Karadeniz Bölgesi’nin sanayileşmesi ve ihracatının artması için büyük bir müjde oldu. Ancak, henüz yapımına başlanmadan endüstri bölgesi olarak ilan edilen ve bu özelliği ile bir ilk özelliği taşıyan Yatırım Adası Endüstri Bölgesi’ne, maalesef altı yıl geçmesine rağmen bir çivi dahi çakılmadı.

Trabzon ili orta ve yüksek katma değerli ürün üretimi açısından gerekli olan potansiyele sahip. Biri köklü teknik üniversite olmak üzere üç üniversitesi, limanı, serbest bölgesi, havalimanı, tecrübeli iş insanları ve dünyanın en önemli pazarı konumuna gelen Asya coğrafyasına olan yakınlığı potansiyel arz ediyor. Bunun için; Trabzon ve hinterlandı Doğu Karadeniz Bölgesi’ni; orta ve yüksek teknolojili ürünlerin üretiminde Kafkasya, Orta Asya Bölgesi ve Türk cumhuriyetlerinin tedarik merkezi haline getirmesi öngörülen ancak maalesef rafa kaldırılan Yatırım Adası Endüstri Bölgesi yatırımının 2023 yılına hızlı bir şekilde yetiştirilmesi için yapımına başlanması gerekiyor.

Ülkelerin birbirlerine yaptığı kısıtlamalar ve stratejik çalışmalar nedeniyle dünyadaki üretim merkezlerinin yerleri değişmeye başladı. Çin’deki üretim batıya kayıyor. Ülkemiz burada büyük potansiyele sahip. Yeni girişimcilerle özellikle teknolojik konularda üretimi destekleme adına altyapı olması gerekiyor. OSB’lerin geleneksel üretim yapılan yerler olduğunu biliyoruz. Ülkenin kalkınması için gerçekten olması gereken endüstri bölgeleridir. İhracatta 1,6 dolarlık kilo başına rakam endüstri bölgeleriyle yukarılara çıkacaktır. Ülkenin gelişmesi böyle olur. 23 endüstri bölgesi başvurusu ülkemizin orta vadede hızlı gelişim içinde olduğunu gösteriyor. Teknolojik şehrin 4’üncü ve 5’inci adımı Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Yüksek Teknoloji Üniversitesi’dir. Bunlar gençlerimizin üniversiteden mezun olduktan sonra sıradan iş arama yerine teknolojik ve girişimci bir iş yapmaları konusunda atılacak önemli adımlardır. Bununla birlikte Trabzon’da girişimcilerin; savunma, gemicilik ve yat sanayi başta olmak üzere ağır sanayi hamleleri, kuyumculuk ve el sanatları, tıp ve ilaç sanayii ve nano teknoloji alanlarındaki çalışmaları desteklenmeli. Aynı zamanda buraya acil bir yazılım üssü de kurulmalı.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar