Uygulamalı danışmanlık hizmetinin önemi

Serbest Kürsü
Serbest Kürsü

Tuncay AYDIN

4PL Danışmanlık

Lojistik Operasyonlarda istenen seviyede nitelikli personel bulma veya geliştirmede yaşanan sıkıntılar nedeniyle, birçok firma istenen kalitede depo ve nakliye yönetimini hayata geçiremiyor.

Satın alınan Depo yönetim sistemleri (WMS) ve Nakliye Yönetim Sistemleri yazılımlarını uygulamada da sıkıntılar yaşadığını görmekteyiz.

Yazılımlarının uygulama aşaması, tüm bilgileri anında girmemeleri, eksik veya hiç girmemeleri ekibin kurallara yeteri kadar uymaması, manuel işleri takip etme alışkanlıkları sistemi devre dışı bırakma istekleri gibi birçok firma sıkıntılar yaşamaktadır.

İşte tam bu aşamada, uygulamalı danışmanlık önem arz etmektedir. Mevcut depo ve nakliye ekibi ile birlikte hedeflere ulaşmak adına, firmanın ekibi birlikte yönetme yetkisi alıp, ilgili departmanlarla ve tedarikçilerle iletişime geçerek sorunları çözmekteyiz. Sorunları ekiple fiili olarak operasyon içinde, çalışarak katkı sağlamaktayız. Depo ve nakliye yönetimi konusunda yaşanan bu zorluklar oldukça yaygın bir sorun olabilir ve çözüm odaklı danışmanlık hizmetlerinin önemi burada ortaya çıkıyor.

İşte bu noktada, danışmanlık hizmetlerinizin, sadece tespit, rapor sunma değil, daha fazla uygulamaya yönelik olması gerekiyor. İşletmelerin depo yönetiminde karşılaştığı sorunlara özel çözümler sunarak, mevcut süreçleri optimize etmelerine yardımcı olmaktayız. Çalışanlarımızı onurlandırmak, onları firmamızın çözüm ortakları olduğunu hissettirmek, gelişimi sağlamak adına, sürekli ve düzenli eğitimler düzenlenmelidir. Bu çerçevede Danışmanlık süresinde düzenli eğitimler verilmektedir. Kurulan sistemlerin yazılı hale getirilmesi, izlenmesi içinde iş akışlarını çıkarmakta, görev tanımları, talimat ve prosedürleri yazmaktayız. Aksayanların işlerin hızlıca tespiti için düzenli denetleme sistemlerini kurmaktayız.

Öncelikle, satın alınan depo yönetim sistemleri yazılımlarının etkin bir şekilde uygulanması için doğru stratejiler geliştirmeniz ve bu stratejileri müşterilerinize sunmanız önemlidir. Yazılımın işletmenin ihtiyaçlarına uygun olarak yapılandırılması ve personelin doğru bir şekilde eğitilmesi, yazılımdan maksimum verimliliğin sağlanmasına yardımcı olabilir. Ayrıca, ekibin kurallara uygun hareket etmesini sağlamak için disiplinli bir yönetim ve sürekli takip gereklidir.

Ekip üyelerinin eğitilmesi ve süreçlerin düzenli olarak gözden geçirilmesi, hataların ve uyumsuzlukların önlenmesine yardımcı olmaktadır. Yeni teknolojilerin takibi ve entegrasyonu da önemlidir. Depo ve nakliye yönetimi alanında gelişen teknolojileri takip ederek, müşterilerinize en yeni ve en etkili çözümleri sunabilirsiniz.

Bu, işletmelerin rekabet avantajını artırabilir ve verimliliklerini maksimize edebilir. Son olarak, müşterilerinizle yakın işbirliği içinde çalışarak, özel ihtiyaçlarını ve zorluklarını anlamak ve buna uygun çözümler sunmak önemlidir. Her işletmenin farklı ihtiyaçları ve zorlukları olabilir, bu nedenle danışmanlık hizmetlerinizin esnek ve özelleştirilebilir olması önemlidir. Firmalarınızın operasyonlarını daha verimli hale getirerek, markanıza değer katıyor ve sektörde birlikte büyüyoruz.

Lojistik hizmetlerimizde ise ürünü kaynağından, üretim aşamasına, üretim aşamasından depolama ve nihai tüketiciye ulaştırılmasına kadar olan tüm süreçlerde aktif rol oynuyoruz. Danışmanlık hizmetlerimiz ile lojistik sektörünün dünya standartlarındaki dinamiklerini yakalamanız için deneyimli ekibimiz ile sisteminizi a’dan z’ye yeniliyoruz.

Saygılarımla

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Gölge TÜİK 17 Temmuz 2024